Děti a mládež

Děti a mládež

 •  
  Pidi spolčo

  pro děti předškolního věku až po žáky 2. třídy ZŠ

  ve středy od 16:00 do 18:00 počínaje 20. 9. na faře (vstup zezadu – ze Zelného trhu)

  kontaktní osoby: Amálie Štěpánová (603 923 720), Justýna Mrázová (734 261 319), Lukáš Psík ml. (737 353 793)

 •  
  Malé spolčo

  pro žáky 3. až 7. třídy ZŠ

  ve středy od 16:00 počínaje 20. 9. (vstup zezadu)

  kontaktní osoby: Jan Jakub Šipka (736 530 002), Eliška Kaláčová (603 717 400)

 •  
  Střední spolčo

  pro žáky 7. třídy ZŠ až po studenty 4. ročníku SŠ, kteří nemusejí být nutně z UH

  domlouvací schůzka 15. 9. 2023 od 19:30 na faře

  předběžně v pátky od 19:15 do 21:00 na faře (vstup zezadu), přičemž spolču předchází mše sv. doprovázená scholou od 18:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (u františkánů)

  kontaktní osoby: Helena Minaříková ml. (774 551 919), Kristýna Fišnerová (777 016 333), Jakub Šnajdar (776 813 76?)

 •  
  Velké spolčo

  pro studenty 4. ročníku SŠ, studenty VŠ a pracující, kteří nemusejí být nutně z UH

  domlouvací schůzka 15. 9. 2023 od 19:30 na faře

  v pátky od 19:30 do 21:30 (vstup zezadu), přičemž spolču předchází mše sv. doprovázená scholou od 18:00 v kostele Zvěstování Panny Marie (u františkánů)

  kontaktní osoby: Ondřej Mráz (605 936 628), Eliška Plačková (773 005 088)

 •  
  Schola UH

  pro ty, kteří chtějí zpívat, případně hrát na nějaký hudební nástroj

  zkoušky každý pátek od 16:30 na faře (zvonek Schola z Masarykova nám.), po nichž se zpívá na večerní mši sv. u františkánů od 18:00

  každý druhý týden pak máme zkoušku v neděli v 8:30 na mši svatou v 10:00 ve farním kostele

  kontaktní osoby: Jana Magdalena Jara (777 511 279), Antonie Kůrová (773 963 683)

 •  
  Florbal

  pro děti od 12 let

  ve středy v čase 16:00–17:30 v sále Jednoty Orla UH

  kontaktní osoba: Lukáš Psík st. (777 800 370)

 •  
  Stolní tenis

  pro děti od 10 let

  v úterý v čase 17:00–18:30 v sále Jednoty Orla UH

  kontaktní osoba: Lukáš Psík st. (777 800 370)

 •  
  Florbal

  A) pro ročníky 2013–2015 (mladší skupina); v pátky v čase 14:30–16:00 v sále Jednoty Orla UH

  B) pro ročníky 2009–2012 (starší skupina); v pátky v čase 15:00–16:30 v sále Jednoty Orla UH

  možnost chodit každou středu v čase 17:00–19:00 trénovat na Orlovnu do Starého Města (ročníky 2009–2015)

  jednou měsíčně v sobotu bude bývat trénink na velké tělocvičně, vždy v čase 9:30–11:30

  úvodní velký trénink – v sobotu 16. 9. v tělocvičně ZŠ 2. stupně ve Starém Městě, kde se dozvíte i další informace

  kontaktní osoba: Petr Hvožďa (777 840 784)