Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 25. 2. do 3. 3. 2024 - 09. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za + Anežku Neduchalovou a manžela a syna
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + manžele Pilkovy a živou rodinu
10:30 Jarošov: za + rodiče Škráčkovy a jejich syna, za rodiče Hrdinovy a syna, duše v očistci a s prosbou o Boží pomoc pro celou živou rodinu
14:30 Mařatice: křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: křížová cesta
18:00 klášterní: prosba o Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro děti při závěrečných zkouškách
PO
26. 2.
pondělí 2. postního týdne 07:30 klášterní: na úmysl rod. Hanákovy
17:30 farní: Adorace se svátostným požehnáním
18:00 farní: za + Františka Horňáka a sourozence
ÚT
27. 2.
úterý 2. postního týdne 07:30 farní: za + rodiče a sestry
18:00 klášterní: za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za jejich příbuzné, za pracovníky Charity UH
ST
28. 2.
středa 2. postního týdne 07:30 klášterní: za + Josefa Neduchala, manželku a syna
18:00 farní: za + Jaroslava Zdráhala a + manželku Marii
ČT
29. 2.
čtvrtek 2. postního týdne 07:30 farní: za + Jana Hanáčka a živou rodinu
18:00 klášterní: za + Augustína Vrtala k jeho nedožitým 100. narozeninám a za + manželku Vlastu a prosba o požehnání pro * rodinu

1. 3.
pátek 2. postního týdne 07:00 farní: křížová cesta
07:30 farní: na poděkování P. Bohu s prosbou o další pomoc
15:00 klášterní: Adorace se svátostným požehnáním
17:30 Jarošov: za + manžela, dvoje rodiče, dva bratry a švagrovou, duše v očistci a za živou rodinu
17:30 klášterní: křížová cesta
18:00 klášterní: za + Josefa Havránka a za + rodinu a prosba o požehnání pro * rodinu
SO
2. 3.
sobota 2. postního týdne 07:30 farní: za + tatínka Josefa Obdržálka, živou a + rodinu
08:30 klášterní: -
08:30 klášterní: postní duchovní obnova
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za + rodiče Tarcalovy a prosba o požehnání pro * rodinu
NE
3. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Antonína Marečka a dar zdraví pro celou rodinu
10:30 Jarošov: za zemřelé: syna Pavla, sestru, bratry, rodiče z obou stran, duše v očistci a za živou rodinu
14:30 Mařatice: křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: křížová cesta
18:00 klášterní: za + Josefa Šnajdara a + rodinu a prosba o požehnání pro * rodinu
 • Pobožnosti křížové cesty v době postní budou: každou postní neděli ve 14:30 hodin v Mařaticích a v 17:30 hodin u františkánů; v pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů.
 • Dnes se koná sbírka „Svatopetrský haléř“. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
 • I v letošní postní době máte možnost v rodinách spolu s dětmi střádat drobné dary do postní almužny. Na stolku za lavice jsou ještě poslední. Rozeberte si je. Postní almužna trvá do Květné neděle.
 • Příprava na svátosti dětí spolu s rodiči pokračuje v pondělí a v pátek na faře.
 • Příprava na sv. biřmování pokračuje v pondělí v 19 hodin na faře.
 • Setkání manželů „Jedno srdce“ bude v úterý v 18 hodin u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Postní duchovní obnova začne v pátek 1. března večer mší svatou u františkánů pod vedením br. Felixe a pokračuje v sobotu 2. března od 8.30 hodin. Program je volně přístupný, pouze v případě zájmu o oběd je nutná rezervace. Po obědě program obnovy pokračuje. Další podrobnosti jsou na farních stránkách a na webu františkánů. Přihlásit se na oběd je možno na webu nebo v sakristii u františkánů.
 • Sbírka na opravu varhan bude příští neděli.
 • Pěší pouť na Velehrad bude rovněž příští neděli. Po křížové cestě zavítejte na poutní dům Stojanov, kde bude beseda se sestrami sv. Cyrila a Metoděje o jejich pobytu na Velehradě v době komunismu.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 4. března v 19 hodin na faře.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY