Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 28. 5. do 4. 6. 2023 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
28. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00 klášterní: za zemřelého manžela a za požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
08:30 farní: poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží pomoc
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + Ludmilu Blahovou, rodiče z obou stran a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou Libuši Novákovou a za živou a zemřelou rodinu
PO
29. 5.
památka Panny Marie Matky Církve 07:30 klášterní: poděkování Pánu Bohu a prosba za dceru a synovce - za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
30. 5.
sv. Zdislavy 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého manžela Františka, rodiče a sourozence z obou stran a prosba o požehnání pro živou rodinu
ST
31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie 07:30 klášterní: za SUPŠ, za učitele, žáky a maturanty
18:30 farní: za + p. Sochorce, celou živou a + rodinu, Martu Horkou, živou a + rodinu a duše v očistci
ČT
1. 6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní), za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
18:45 klášterní: Adorace za povolání

2. 6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 07:30 farní: za + Josefa Hoffmanna, za živou rodinu a duše v očistci
15:00 klášterní: Adorace
17:30 Jarošov: za + P. Josefa Josefíka
18:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba
SO
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královou a na poděkování za prokázána dobrodiní a s prosbou o zdraví
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + stavitele Antonína Šupku, jeho syny Bohumila a Ladislava a živé a + členy rodiny
10:00 farní: za děti a rodiče prvokomunikantů
10:30 Jarošov: za + dvoje rodiče, sestru, duše v očistci a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
 • v týdnu slavíme:
  • pondělí – Panny Marie, Matky církve
  • úterý – sv. Zdislavy
  • středa – svátek Navštívení P. Marie
  • čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  • pátek – první pátek v měsíci
  • sobota – sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

 • Dnes je májová pobožnost u Boží muky v Rybárnách v 16:30 hodin.
 • Poděkování patří rodičům dětí připravujících se na svátosti za úklid ve farním kostele.
 • Dnes se koná se diecézní sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Setkání manželů „Jedno srdce“ je v úterý v 18 hodin u františkánů.
 • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných: ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti, v pátek v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Noc kostelů bude letos v pátek 2. 6. v obou kostelech. Přijďte i s Vašimi známými prožít mimořádný program, který je na vývěsce.
 • Charita Uh. Hradiště vás zve na pouť na horu sv. Antonína u Blatnice, kde bude v sobotu 3. června v 15 hodin celebrovat mši sv. P. Leo Zerhau za požehnání pro Domácí hospic Antonínek. Po mši sv. bude agapé a setkání s pracovníky.
 • Setkání dětí v přípravě na svátosti je v sobotu ve 13 hodin ve farním kostele. Na úvod bude nácvik, od 14 hodin svátost smíření jak pro děti, tak i pro rodiče.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši sv. v 10 hodin přistoupí 28 dětí poprvé ke sv. přijímání.
 • Sbírka na opravu varhan bude příští neděli.
 • Důležitá pozvánka pro naše děti: od 1. do 8. července se uskuteční farní dětský tábor pod názvem „Velká Morava – sv. Cyril a Metoděj“. Tábor bude v Osvětimanech v chatkách po 4 dětech. Cena 2000 Kč. Hlaste se co nejdříve.
 • Dnes vychází také farní list Xaver.
 • Přihlášky do náboženství obdrží děti ve vyučování. Rodiče, vyplňte je a odevzdejte.