Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 16. 6. do 23. 6. 2024 - 25. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
16. 6.
11. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: na úmysl celebranta
08:30 farní: Za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
10:30 Jarošov: Za + manžela, rodiče a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + Štěpánku Lunerovou a za + rod. Lunerovou, Rosikovou a Navrátilovou a prosba o požehnání pro * členy těchto rodín
PO
17. 6.
pondělí 11. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za + Mariu a Antona Škulavíka a za + syny Miroslava a Zdenka a za duše v očistci
17:30 farní: Adorace se svátostným požehnáním
18:00 farní: za + manžele Hromkovy a za rodinu Vičánkovu
ÚT
18. 6.
úterý 11. týdne v mezidobí 07:30 farní: na úmysl dárce
18:00 klášterní: za + otce Josefa Kurylu při příležitosti 30. výročí úmrtí
ST
19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 07:30 klášterní: za + syna, + rodiče z obou stran, za * rodinu a poděkování za přijatá Boží dobrodiní
18:00 farní: za rodinu Petra Macana
ČT
20. 6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 07:30 farní: za + dceru Boženu, za + manžele Blahovy a + rodiče
18:00 klášterní: na úmysl dárce

21. 6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 06:30 farní: Adorace se svátostným požehnáním
07:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
15:00 klášterní: Adorace se svátostným požehnáním   Příležitost ke svátosti smíření
18:00 klášterní: za duše v očistci
SO
22. 6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: na úmysl dárce
18:00 klášterní: za + Marii Pavelovou a Boží pomoc pro * rodinu
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: na poděkování Pánu Bohu s prosbou za maminku a sestru a za + rodinu a za duše v očistci
08:30 farní: za živou a + rodinu Vlkovu, Knotovu a Hubenou
10:00 farní: za + vězně a všechny uvězněné ve věznici v Uh. Hradišti
10:30 Jarošov: za + Františka Jakšíka, rodiče z obou stran a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + rodiče a za * a + rodinu Růžičkovu, Štěrbovu a Mendlovu
  • V týdnu slavíme
    • pátek – sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  • Milí rodiče, děti dostávají ve školách přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplňte je a odevzdejte ve škole katechetkám.
  • Ohlášky před svatbou: v sobotu 22. června 2024 budou oddáni v Uherském Hradišti Radek Hauerland, farnost Vlčnov, a Vendula Pavelková, farnost Uherské Hradiště.
  • V neděli 23. června se uskuteční Farní den. Po mši sv. v 10 hodin zveme farníky ke společnému stolu na farní zahradě. Přijďte společně poobědvat, pokrmy a nápoje budou zajištěné. Maminky a babičky prosíme, aby přinesly něco sladkého na stůl ke kávě. Přijďte se setkat a vzájemně sdílet ve farním společenství i mimo kostel.
  • Maltézská pomoc oslovuje dobrovolníky pro vozíčkáře na Dny dobré vůle na Velehradě od 3. do 5. července. Ještě je potřeba 10 dobrovolníků. Veškeré informace jsou na farních stránkách.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY