Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 21. 4. do 28. 4. 2024 - 17. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 farní: za + rodiče Klečkovy a syna
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za rodinu Kedroňovu
15:00 Mařatice: za + Jaroslava Vojtěška, Aloise Radu, rodiče Havlíčkovy a živou rodinu
PO
22. 4.
pondělí 4. velikonočního týdne 18:00 farní: Za příbuzné a přátele
ÚT
23. 4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 07:30 farní: ( volná intence )
ST
24. 4.
sv. Jiří, mučedníka 18:00 farní: Za + Vlastu a Václava Hlavatých a živou a + rodinu Utěšených
ČT
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelisty 07:30 farní: Prosba za dary Ducha svatého pro vnuky

26. 4.
pátek 4. velikonočního týdne 07:30 farní: Za + manžela, dceru a duše v očistci
SO
27. 4.
sobota 4. velikonočního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
NE
28. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 farní: Za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Za + rodiče Ladislava a Jindru Juráskovy a živou rodinu
10:30 Jarošov: Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence a duše v očistci
15:00 Mařatice: ( volná intence )
Ministrantský den v semináři v Olomouci
22.–24. 4. – 139. plenární zasedání ČBK – Erlebachova Bouda