Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.  Tříkrálová sbírka (2.–14. 1.)
 • 13.1.  Děkanátní ples ve Starém Městě
 • 15.1.  zahájení přípravy dětí na svátosti
 • 15.1.  zahájení přípravy na svátost biřmování
 • 20.1.  farní zabijačka
 • 21.1.  neděle Božího slova – sbírka ve prospěch biblického apoštolátu (https://biblickedilo.cz/nedele-boziho-slova/)
únor
 • 12.2.  12.–13. 2. udělování svátosti nemocných (hromadně v obou kostelech)
 • 14.2.  Popeleční středa
březen
 • 2.3.  1.–2. 3. postní duchovní obnova
 • 31.3.  slavnost Zmrtvýchvstání Páně
duben
 • 8.4.  patrocinium klášterního kostela Zvěstování Panny Marie
 • 27.4.  Ministrantský den v semináři v Olomouci
květen
 • 25.5.  Děkanátní pouť za duchovní povolání a naše rodiny na Velehradě
 • 30.5.  slavnost Těla a Krve Páně s průvodem
červen
 • 7.6.  Noc kostelů
 • 9.6.  slavnost 1. sv. přijímání dětí
 • 23.6.  Farní den – ukončení školního roku
červenec
 • 5.7.  Národní pouť na Velehradě
 • 13.7.  farní pouť na Svatý Hostýn
srpen
 • 2.8.  slavnost Porciunkule
 • 4.8.  adorační den v klášterním kostele
 • 11.8.  patrocinium kostela Nanebevzetí P. Marie (Mařatice)
 • 18.8.  jarošovská pouť – patrocinium sv. Rocha
 • 31.8.  týdenní pobyt v Dolomitech (31. 8.–7. 9.)
 • 31.8.  Arcidiecézní pouť rodin na Sv. Hostýn
září
 • 1.9.  žehnání učitelům a dětem na začátek školního roku
 • 8.9.  díkůvzdání za úrodu země
říjen
 • 9.10.  adorační den ve farním kostele
listopad
 • 23.11.  Diecézní setkání mládeže