klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera a byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními kaplemi, zaklenutá v lodi barokními klenbami. Klenba v lodi je zdobena střízlivým štukovým dekorem i nástropními malbami a spadá zřejmě do poloviny 17. století, do doby počátku oprav kostela. Nový pseudorenesanční oltář pochází z roku 1904. Předchozí zničil velký požár v roce 1894. Na restaurování vnitřního zařízení se tehdy podílel J. Úprka. V kostele jsou dochovány náhrobky biskupa Jana Filipce a jeho příbuzných, majitelů Kunovic. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 až 1876 kaple sv. Rozálie, jejíž zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která se nacházela původně při řece Moravě u tzv. Hradišťské brány. Rozsáhlé opravy kostela se uskutečnily po povodni v roce 1997.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 16.6. do 26.6.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
16.6.
07:00 Mše svatá

na úmysl celebranta

18:00 Mše svatá

za + Štěpánku Lunerovou a za + rod. Lunerovou, Rosikovou a Navrátilovou a prosba o požehnání pro * členy těchto rodín

pondělí
17.6.
07:30 Mše svatá

za + Mariu a Antona Škulavíka a za + syny Miroslava a Zdenka a za duše v očistci

úterý
18.6.
18:00 Mše svatá

za + otce Josefa Kurylu při příležitosti 30. výročí úmrtí

středa
19.6.
07:30 Mše svatá

za + syna, + rodiče z obou stran, za * rodinu a poděkování za přijatá Boží dobrodiní

čtvrtek
20.6.
18:00 Mše svatá

na úmysl dárce

pátek
21.6.
15:00 Příležitost ke svátosti smíření, Adorace se svátostným požehnáním
18:00 Mše svatá

za duše v očistci

sobota
22.6.
18:00 Mše svatá

za + Marii Pavelovou a Boží pomoc pro * rodinu

neděle
23.6.
07:00 Mše svatá

na poděkování Pánu Bohu s prosbou za maminku a sestru a za + rodinu a za duše v očistci

18:00 Mše svatá

za + rodiče a za * a + rodinu Růžičkovu, Štěrbovu a Mendlovu

pondělí
24.6.
07:30 Mše svatá

za duše v očistci

úterý
25.6.
18:00 Mše svatá

poděkování za uplynulý školný rok a za učitele ZUŠ v Uherském Hradišti

středa
26.6.
07:30 Mše svatá

za + manžela, řádovou sestru a za * a + rodinu  Dýnkovou, Belantovou, Úředníčkovou, Řezníčkovou, a prosba o Boží pomoc

Místo uskutečnění

49.0705517N, 17.4602442E

Sdílejte info