klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera a byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními kaplemi, zaklenutá v lodi barokními klenbami. Klenba v lodi je zdobena střízlivým štukovým dekorem i nástropními malbami a spadá zřejmě do poloviny 17. století, do doby počátku oprav kostela. Nový pseudorenesanční oltář pochází z roku 1904. Předchozí zničil velký požár v roce 1894. Na restaurování vnitřního zařízení se tehdy podílel J. Úprka. V kostele jsou dochovány náhrobky biskupa Jana Filipce a jeho příbuzných, majitelů Kunovic. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 až 1876 kaple sv. Rozálie, jejíž zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která se nacházela původně při řece Moravě u tzv. Hradišťské brány. Rozsáhlé opravy kostela se uskutečnily po povodni v roce 1997.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 30.5. do 9.6.2023)

Den Čas Druh intence
úterý
30.5.
18:00 Mše svatá

za zemřelého manžela Františka, rodiče a sourozence z obou stran a prosba o požehnání pro živou rodinu

středa
31.5.
07:30 Mše svatá

za SUPŠ, za učitele, žáky a maturanty

čtvrtek
1.6.
18:00 Mše svatá

za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní), za mladé a snoubence (1. čtvrtek)

18:45 Adorace

za povolání

pátek
2.6.
15:00 Adorace
18:00 Mše svatá

za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba

sobota
3.6.
18:00 Mše svatá

za živou a zemřelou rodinu Královou a na poděkování za prokázána dobrodiní a s prosbou o zdraví

neděle
4.6.
07:00 Mše svatá

za duše v očistci

18:00 Mše svatá

za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera

pondělí
5.6.
07:30 Mše svatá

na úmysl rodiny Kobolkové

úterý
6.6.
18:00 Mše svatá

za nemocného bratra a synovce a za duše v očistci

středa
7.6.
07:30 Mše svatá

na úmysl rod. Hanákové

čtvrtek
8.6.
07:30 Mše svatá

POZOR!!! - slavnost Těla a Krve Páně - mše 7:30

- za zemřelou Marii Bubeníkovou a za živou rodinu

pátek
9.6.
15:00 Adorace
18:00 Mše svatá

prosba za duchovní a duševní uzdravení

Místo uskutečnění

49.0705517N, 17.4602442E

Sdílejte info