klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera a byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními kaplemi, zaklenutá v lodi barokními klenbami. Klenba v lodi je zdobena střízlivým štukovým dekorem i nástropními malbami a spadá zřejmě do poloviny 17. století, do doby počátku oprav kostela. Nový pseudorenesanční oltář pochází z roku 1904. Předchozí zničil velký požár v roce 1894. Na restaurování vnitřního zařízení se tehdy podílel J. Úprka. V kostele jsou dochovány náhrobky biskupa Jana Filipce a jeho příbuzných, majitelů Kunovic. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 až 1876 kaple sv. Rozálie, jejíž zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která se nacházela původně při řece Moravě u tzv. Hradišťské brány. Rozsáhlé opravy kostela se uskutečnily po povodni v roce 1997.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 1.3. do 11.3.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
1.3.
15:00 Adorace
17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za + Josefa Havránka a za + rodinu a prosba o požehnání pro * rodinu

sobota
2.3.
08:30 Mše svatá

-

08:30 Akce
18:00 Mše svatá

za + rodiče Tarcalovy a prosba o požehnání pro * rodinu

neděle
3.3.
07:00 Mše svatá

za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera

17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za + Josefa Šnajdara a + rodinu a prosba o požehnání pro * rodinu

pondělí
4.3.
07:30 Mše svatá

za + Augustína Neduchala a oboje rodiče

úterý
5.3.
18:00 Mše svatá

na úmysl dárce

středa
6.3.
07:30 Mše svatá

za + Alenu Trnečkovou, manžela a oboje rodiče

čtvrtek
7.3.
18:00 Mše svatá

za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)

18:45 Adorace
pátek
8.3.
15:00 Adorace
17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za + rodinu Mandíkovu a prosba o Boží milosti a požehnání pro * rodinu a dary Ducha Svatého 

sobota
9.3.
08:30 Mše svatá

mše ke cti sv. Františka z Assisi (za účasti terciářů)

18:00 Mše svatá

za + Františku Matušovou a prosba o Boží pomoc a požehnání pro * rodinu

neděle
10.3.
07:00 Mše svatá

 -

17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za + Františka Dynku a poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let maminky a prosba o požehnání pro * rodinu

pondělí
11.3.
07:30 Mše svatá

za + Josefa Koláře a oboje rodiče

Místo uskutečnění

49.0705517N, 17.4602442E

Sdílejte info