Nejnovější zprávy z Církev.cz

Prezident Jižního Súdánu zrušil pozastavení mírových rozhovorů

Salva Kiir, prezident Jižního Súdánu, vítá papeže Františka a jeho výzvu k míru a usmíření a oznamuje, že země zrušila pozastavení mírových rozhovorů v Římě.

Číst dál

František k jihosúdánské církvi: Postav se vprostřed svého lidu a osuš jeho slzy

Setkání s biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými muži a ženami a seminaristy v džubské katedrále svaté Terezie zahájilo druhý den papežova pobytu v Jihosúdánské republice. Buďte milosrdnými pastýři, a nikoli kmenovými vůdci, proroky blízkosti, kteří se nehoní za náboženskou a společenskou prestiží, nabádal papež.

Číst dál

Papež vyslechl příběh o dvou jihosúdánských řeholnicích, zabitých bandity

Při Františkově setkání s biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými muži a ženami a seminaristy v katedrále v Džubě zazněla vzpomínka na sestry Mary a Reginu, které byly zabity při přepadení v polovině srpna roku 2021, a svědectví místního kněze.

Číst dál

V Jižním Súdánu šla skupina katolíků pěšky devět dní na setkání s papežem

V Jižním Súdánu putovala skupina 60 katolíků devět dní pěšky, aby mohla dorazit na dnešní setkání papeže Františka s obyvateli země. Napsala o tom stanice BBC. Papež, který podniká cestu po africkém kontinentu, dnes v Jižním Súdánu sloužil mši pro biskupy a další církevní představitele v hlavním městě Juba.

Číst dál

První papežova řeč v Jižním Súdánu: Přátelé, je čas převést slova v činy

Po soukromých schůzkách s prezidentem a viceprezidenty Jihosúdánské republiky papež František pronesl první veřejný projev této druhé etapy apoštolské cesty, s nímž se obrátil ke státním a občanským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě prezidentského paláce. Papež hovořil jako poslední po předchozích projevech prezidenta Salvy Kiira, arcibiskupa z Canterbury a moderátora valného shromáždění Skotské církve.

Číst dál

VIDEO: Papežova návštěva Konga v jedné minutě

Nejhezčí záběry první etapy čtyřicáté apoštolské cesty papeže Františka v Konžské demokratické republice

Číst dál

Charity litoměřické diecéze společně překonaly hranici 4 milionů Kč

Kasičky rozpečetěny. Obsah spočítán. Výsledek znám. V posledním lednovém dni došlo k úřednímu otevření posledních tříkrálových pokladniček. A jak to dopadlo? Charity litoměřické diecéze společně poprvé překročily čtyřmilionový milník.

Číst dál

Prvopáteční pouť za zasvěcená povolání v Doksanech

V pátek 3. února 2023 se od 18 hodin konala v kostele Narození Panny Marie v Doksanech prvopáteční mše svatá, při které se přítomní modlí za kněžská a řeholní povolání. Hlavním celebrantem byl P. Hyacint KuchtaO.Praem., který do Doksan přijel ze Svatého kopečku u Olomouce. Na závěr mše svaté pak udílel spolu s Mons. Davídkem, který se také do Doksan přijel pomodlit za zasvěcená povolání, svatoblažejské požehnání.

Číst dál

Papež František zahájil ekumenickou pouť v Jižním Súdánu

Páteční dopoledne čtyřicáté apoštolské cesty papeže Františka vyplnilo setkání s Konžskou biskupskou konferencí v jejím sídle v Kinshase. Ihned poté se papež z mezinárodního letiště N’djili v Kinshase vydal na druhou etapu své cesty – do Jižního Súdánu. Zde se k němu po příletu do hlavního města Džuba připojili další dva účastníci této ekumenické pouti, arcibibiskup z Canterbury a moderátor valného shromáždění Skotské církve.

Číst dál

24,2 milionů korun: diecézní rekord v Tříkrálové sbírce

Na deset tisíc dobrovolníků vyrazilo počátkem ledna do ulic, aby koledovali na pomoc lidem v nouzi. Štědří dárci jim do zapečetěných pokladniček přispěli 23,4 milionů korun, dalších více než 750 tisíc korun činily bezhotovostní dary. Celkem sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka vynesla 24,2 mil. korun. Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným a dalším potřebným lidem. Rekordní je i celonárodní výnos Tříkrálové sbírky, který přesahuje 160 milionů Kč.

Číst dál

FOTOGALERIE: Setkání papeže s biskupy Demokratické republiky Kongo

Papež František se dnes, v poslední den své apoštolské cesty v Demokratické republice Kongo, setkal s místními biskupy a vyzval je, aby si stále připomínali, že jim je Bůh nablízku v jejich službě být proroky konžského lidu.

Číst dál

Papež biskupům Konžské demokratické republiky: Buďte proroky smíření a míru

Papež František se setkal s katolickými biskupy Demokratické republiky Kongo a vyzval je, aby si připomněli, že Bůh je jim blízký v jejich službě být proroky pro konžský lid.

Číst dál

František řeholníkům: Církev vás potřebuje!

Papež František na svátek Obětování Páně povzbuzuje v Africe kněze, jáhny, zasvěcené osoby a seminaristy, aby do středu svého života postavili Krista a byli radostnými svědky evangelia.

Číst dál

Fotogalerie: Biskup Josef Nuzík navštívil zlínskou nemocnici

Ve středu 1. února 2022 navštívil Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a předseda rady pro zdravotnictví České biskupské konference. Po jednání s vedením nemocnice se podíval spolu s nemocničními kaplany za pacienty Centra klinické gerontologie KNTB a setkal se také s podpůrným a paliativním týmem. Program ve Zlíně zakončila mše svatá za zaměstnance a pacienty KNTB ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba.

Číst dál

Papežovo poselství zasvěceným osobám: Přinášejte druhým Krista, nikoli sebe

V poselství k dnešnímu Světovému dni zasvěceného života František připomíná bohatství poslání zasvěcených osob a jejich charisma. Dokument byl přečten na začátku mše svaté v bazilice Panny Marie Větší v Římě.

Číst dál

VIDEO: Třetí den papeže Františka v Africe

Vřelé objetí mladých lidí s Františkem na Stadionu mučedníků v Kinshase zahájilo třetí den 40. apoštolské cesty do Konžské demokratické republiky . Setkání bylo poznamenáno také papežovou silnou výzvou, aby nepodléhali korupci a volili dobro, aniž by se nechali "pohltit bažinou zla". Odpoledne zazněly v katedrále Notre Dame du Congo hlasy místní církve. František vyzval ke svědectví pokoje.

Číst dál

Hromnice ve znamení zasvěceného života

Radostné společenství utvořili řeholnice a řeholníci s biskupem Josefem Kajnekem v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Číst dál

Doksany letos slaví 25 let od obnovení života sester v klášteře

Doksany letos slaví 25 let od obnovení života sester vklášteře a v tomto týdnu např. 20 let od posvěcení kláštera a klášterní kaple.Mši svatou přijel sloužit emeritní strahovský opat Michael Pojezdný.

Číst dál

A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

Číst dál

Vlčí doupě a „Jak na to“: Zpověď 2.

Seriál „Jak na to“ od týmu Vlčího doupěte přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry.

Číst dál

Arcibiskup Gänswein celebroval mši svatou za Benedikta XVI.

Arcibiskup Georg Gänswein, dlouholetý osobní sekretář papeže Benedikta XVI., sloužil v úterý 31. ledna mši svatou ve vatikánské kryptě. Bohoslužbu obětoval za zesnulého papeže u příležitosti měsíce od jeho úmrtí.

Číst dál

Tříkrálové pokladničky byly sečteny: sbírka hlásí nový rekord

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 161,3 milionů korun. Na této částce mají největší podíl charitní koledníci – ti do více než 26 400 pokladniček vykoledovali celkem 155 milionů korun. Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným nebo lidem ve složité životní situaci.

Číst dál

VIDEO: Momentky z papežova setkání s mladými lidmi a katechisty na stadionu v Kinshase

Podívejte se na momentky z papežova setkání s mladými lidmi a katechisty na stadionu v Kinshase.

Číst dál

ENTERcamp 2023 – přihlášky od 1. března!

ENTERCamp je určen pro katolickou mládež, především z českobudějovické diecéze, ve věku 13 až 23 let. Nabízí jedinečnou možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svůj duchovní život, upevnit svou odhodlanost jít dál za Kristem nebo pokročit v hledání osobního povolání.

Číst dál

Fotogalerie: Svátek Uvedení Páně do chrámu v litoměřické katedrále

Ve čtvrtek 2. února 2023 v 7.30 sloužil probošt litoměřické kapituly J.M. can Mgr. Jiří Hladík O.Cr. v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích mši svatou ze svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Hromniční svíčky, které byly při mši svaté požehnány si podle tradice odnesli účastníci bohoslužby do svých domovů. Kéž jsme uchráněni ode všech přírodních i jiných pohrom.

Číst dál

František konžské mládeži: Zamezme korupci! Mírová budoucnost je ve vašich rukou

Za doprovodu hudby, sborového zpěvu a provolávání na zcela zaplněném Stadionu mučedníků v Kinshase se papež František dnes dopoledne setkal s mladými Konžany a doporučil jim modlitbu, společenství, poctivost, odpuštění a službu: pět ingrediencí nezbytných pro budování míru a jiné budoucnosti. Papež apeloval, aby si mladí lidé zvolili dobro a nenechali se pohltit bažinou zla: korupcí, drogami, okultismem, čarodějnictvím, násilím, válkou. "Ježíš ti věří a nenechává tě samotného. Církev vám fandí!"

Číst dál

Papež: Charitativní organizace zasévají naději v KDR a v celé Africe

Papež František zakončil druhý den své apoštolské cesty do Demokratické republiky Kongo setkáním se zástupci několika charitativních organizací v Kinshase a poděkoval jim za jejich vzácnou práci pro nejzranitelnější.

Číst dál

Nový web Evropského synodálního setkání v Praze a další informace

Pro Evropské synodální setkání, které se bude konat v Praze v Hotelu Pyramida od 5.-12. února, byly spuštěny speciální webové stránky.

Číst dál

Kardinál Zen byl po návratu z pohřbu Benedikta XVI. hospitalizován

Kardinál Joseph Zen byl hospitalizován v Hongkongu poté, co se jeho zdravotní stav zhoršil po návratu z Říma z pohřbu Benedikta XVI.. Jednadevadesátiletý kardinál 31. ledna na svém blogu napsal, že má potíže s dýcháním.

Číst dál

Pro ministranty se chystají poutě, tábor i turnaj ve florbalu

Arcidiecézní ministrantská rada vydala leták s přehledem akcí, které chystá pro letošní rok. Vedle několika bohoslužeb v katedrále ho tvoří také táborové pobyty, sportovní utkání i možnost účasti na Světových dnech mládeže v Lisabonu.

Číst dál

Kutná Hora si připomene geniálního architekta Santiniho

Kutná Hora se rozhodla život a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla připomenout celoročním projektem, který nese název Santini Immortalis – nesmrtelný Santini.

Číst dál

Video: Druhý den papeže Františka v Africe

Druhý den papežovy cesty do Konžské demokratické republiky zahájila mše na letišti N'dolo. Odpoledne se na nunciatuře uskutečnila dvě velmi dojemná a významná setkání: první s některými oběťmi násilí ve východní oblasti země a druhé se zástupci některých charitativních dílen spolu s jejich hosty, včetně sirotků, malomocných, nemocných a postižených.

Číst dál

Modlitby u mariánského sloupu za ukončení války a mír

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční duchovní setkání s modlitbou za konec války na Ukrajině a mír v Evropě, za naplnění zasvěcení Ruska Panně Marii, za obrácení lidstva a mír ve světě. Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí ve středu 8. února 2023 v 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa, duchovní doprovod zajišťuje P. Jiří Koníček.

Číst dál

Papež při setkání s oběťmi násilí v Kongu: Již žádné obohacování krvavými surovinami a penězi!

Středeční podvečerní program apoštolské cesty hostila nunciatura v Kinshase, kde papež František přijal oběti násilí z východních oblastí Konžské demokratické republiky (Butembo-Beni, Goma, Bunia, Bukavu a Uviry). Po velice silné čtveřici svědectví papež František pronesl rovněž tak důrazný proslov, v němž apeloval na svět, aby se přestal obohacovat nerostnými surovinami, ze kterých kape krev.

Číst dál

Tříkrálová sbírka 2023: Každá koruna pomáhá!

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je v brněnské diecézi u konce. Laskaví dárci do více než 5,5 tisíců charitních kasiček i přes nelehkou dobu věnovali 38 045 431 korun, což je o 4,5 mil. Kč více oproti loňskému roku.

Číst dál

Fotogalerie: Mše svatá v Kinshase

Ve středu 1. února dopoledne předsedal Svatý otec bohoslužbě za mír a spravedlnost na letišti N’dolo v Demokratické republice Kongo, které se účastnilo přes jeden milion lidí.

Číst dál

Hospodaření Arcibiskupských lesů v roce 2022: I přes náročný rok se daří obnovit les a lesnickou infrastrukturu

Události uplynulého roku ve spojení s doznívající pandemií se výrazně podepsaly také na hospodaření lesníků Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. (ALSOL). I přes náročnou situaci s nedostatkem pracovníků v lese, prudkým zdražením energií či turbulentním vývojem cen dříví se lesníkům podařilo snížit objem holin o třetinu a vysadit více než čtyři miliony sazenic. Následující rok 2023 se pro arcibiskupské lesy ponese ve znamení nejen pokračující obnovy a výchovy lesa, ale i v duchu dalších investic do lesní infrastruktury či oprav loveckých chat.

Číst dál

Hromnice: žehnání svíček a sobotní pouť řeholníků v Ostravě

Z kostelů postupně mizí vánoční stromky, čtyřicet dní po slavnosti Narozen Páně přichází ve čtvrtek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu. Liturgicky je spojený s průvodem a žehnáním svíček. Pro řeholníky je to navíc po 27. Den zasvěceného života. V ostravsko-opavské diecézi zamíří řeholníci a řeholnice s biskupem Martinem Davidem na svou pouť v sobotu 4. února.

Číst dál

Byl jsem ve vězení a tys byl kaplan

Vůbec první ucelenou publikaci, která by šířeji představila službu vězeňských kaplanů, přináší Česká biblická společnost. Autorem knihy Duchovní služba ve věznicích je salesián Michael Martinek.

Číst dál

VIDEO: Papežův první den v Africe

Videomomentky z prvního dne pobytu papeže Františka v Konžské demokratické republice.

Číst dál

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi.

Číst dál

František: Ruce pryč od Afriky!

Ve svém prvním projevu v Kinshase papež zdůraznil, že Konžská demokratická republika má "bohatou a rozmanitou geografii", ale "dějiny zmučené válkou" a charakterizované "strašnými formami vykořisťování, nedůstojnými člověka a stvoření". Dále tuto zemi nazval "diamantem stvoření" a vyzval každého člověka, aby povstal a "vzal svou důstojnost zpět do svých rukou jako diamant". Papež důrazně vyzval k ukončení dětské práce s ohledem na děti vykořisťované v konžských dolech.

Číst dál

Lidé darovali rekordní sumu peněz

V královéhradecké diecézi byly opět překonány minulé ročníky Tříkrálové sbírky.

Číst dál

Oprava baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zdárně pokračuje

V úterý 31. ledna 2023 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce interiéru.

Číst dál

Jak správně na postní dobu? S radostí!

"Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte se nikdy ovládnout bezmocí. Naše radost není radostí z vlastnictví mnoha věcí, ale ze setkání s Ježíšem," řekl papež František při mši na Květnou neděli, kterou v roce 2013 započal pašijový týden. 1. února mnohým z nás začíná suchý únor, jehož výzva bude o dva týdny později znásobena Popeleční středou a následným čtyřicetidenním postem. Radostní máme být ovšem stále. I o suchém postním únoru?, řekne si mnohý z nás posmutněle. Ano ano. Ale jak na to?

Číst dál

Papež František přicestoval do Konžské demokratické republiky

Papež František přijíždí do Konžské demokratické republiky a zahajuje tak svou 40. zahraniční apoštolskou cestu a pátou cestu do Afriky.

Číst dál

Fotogalerie: Papež přistál v Africe

Podívejte se na první fotografie z papežova přivítání v Kinshase v Konžské demokratické republice. Papežovo letadlo zde přistálo ve 14:33.

Číst dál

Papež František odlétá na návštěvu Konga a Jižního Súdánu

Papež František se vydává na svou 40. zahraniční apoštolskou cestu do Konžské demokratické republiky a Jižního Súdánu, kde ho čeká ekumenická pouť zaměřená na mír a smíření, která je jeho 5. apoštolskou cestou do Afriky.

Číst dál

Pacienti a personál v nemocnicích si s olomouckými biskupy připomenou Světový den nemocných

31. světový den nemocných připadá na sobotu 11. února 2023. S věřícími, ale také s pacienty a personálem nemocnic v olomoucké arcidiecézi se ho v následujících dnech chystají oslavit biskupové Josef Nuzík a Antonín Basler.

Číst dál

Papež nad Saharou: Modleme se ty, kdo zemřeli při cestě za svobodou

Během svého zhruba sedmihodinového letu z Říma do Konga se papež František přítomným novinářům omluvil, že nebude procházet uličkou letadla a osobně je jednotlivě zdravit. Namísto toho je vyzval, aby jednotlivě přistoupili k němu poté, co je krátce pozdravil.

Číst dál

„Slezsko je zemí, kde dovedeme žít v míru a porozumění," zaznělo při pietním setkání ve Stonavě

Čestná vojenská jednotka, zástupci polské diplomacie i členka české Poslanecké sněmovny se v neděli 29. ledna sešli ve Stonavě k připomínce 104. výročí od bitvy, ve které se utkaly československé a polské jednotky.

Číst dál

Papež František se v římské bazilice Santa Maria Maggiore za cestu do Afriky

Důvěrný obřad, který se opakuje pokaždé, když se papež chystá na několik dní rozšířit prostory svého apoštolského působení, tiché rozjímání před cestami i po nich. Nechyběl ani v pondělním podvečeru.

Číst dál

Program papežské cesty do Konga a Jižního Súdánu

Svatý otec se vydává na další apoštolskou cestu. Ve dnech 31. ledna - 5. února navštíví Demokratickou republiku Kongo a Jižní Súdán. Průběh cesty můžete sledovat živě na TV Noe.

Číst dál

Když chystáme farní ples

S blížícím se postním obdobím začala plesová sezona. Zapojuje se do ní nejedno společenství katolické mládeže, studentů i celých farností. Jak se takový ples připravuje?

Číst dál

Jmenován nový prefekt Dikasteria pro biskupy

Papež František dnes přijal rezignaci kardinála Marca Ouelleta na funkci prefekta Dikasteria pro biskupy a předsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku, kterou podal z důvodu věkového omezení, a povolal na jeho místo Mons. Roberta Francise Prevosta, augustiniána, dosavadního biskupa v Chiclayo (Peru), kterému zároveň udělil titul emeritního arcibiskupa - biskupa Chiclayo. Do funkce nastoupí 12. dubna. V čele dikasteria stál 78letý kardinál Marc Ouellet téměř 13 let.

Číst dál

Pozvánka na on-line besedu „Triky staré kostelnice“

Portál Liturgie.cz zve na on-line besedu se sestrou Bohdanou Tejmlouvou, SCB, která se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2023 prostřednictvím YouTube kanálu Liturgie.cz. Moderuje Vojtěch Razima, bohoslovec Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

Číst dál

Dopis synodních představitelů o roli biskupů v synodálním procesu

V dopise adresovaném všem diecézním a eparchiálním biskupům na celém světě nabízejí sekretář a relátor synody úvahy o roli biskupů v synodálním procesu.

Číst dál

Při Hromniční pouti ve Šternberku budou matky prosit za své děti

Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin přinesou i letos matky z celé České republiky před sochu Šternberské madony. Hromniční pouti, která se v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční v sobotu 4. února 2023, se každý rok účastní stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek.

Číst dál

Fotogalerie: Biskup Martin a farníci ze Zlatých Hor připomněli mučedníka nacismu a tvůrce pokoje P. Vinzenze Braunera

Poslední lednovou neděli prožil biskup Martin David s farníky ve Zlatých Horách. Při nedělní bohoslužbě se sešli také proto, aby si připomněli odkaz P. Vinzenze Braunera - tamního faráře a starosty, který proslul svou odvahou tváří v tvář nástupu nacismu.

Číst dál