Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 5.12.2023 do 7.1.2024

Den Čas Místo a text
úterý
5.12.2023
18:00 klášterní: za dar zdraví, Boží požehnání a pomoc Ducha Svatého
středa
6.12.2023
07:30 klášterní: za + manžela, + rodinu a prosba o požehnání pro * rod. Hanákovu
18:00 farní: za uzdravení vztahu v rodině
čtvrtek
7.12.2023
06:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
pátek
8.12.2023
06:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou na úmysl dárce
15:00 klášterní
17:30 Jarošov: za + bratra Ladislava, jeho syna Milana, sestru Marii a manžela, živou rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: za + manžela, + rodinu Belantovu, Dýnkovu a Úředníčkovu
sobota
9.12.2023
07:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou na úmysl dárce
08:30 klášterní: ke cti sv. Františka z Assisi (za účasti terciářů)
18:00 klášterní: za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Jakuba
neděle
10.12.2023
07:00 klášterní: za + manžela (15. výročí úmrtí), za + rodinu a za duše v očistci a prosba o Boží milosti a požehnání pro * rodinu
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Františka Pospíšila, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu
10:30 Jarošov: na poděkování za 60 let společného života a prosba o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
pondělí
11.12.2023
07:30 klášterní: za duše v očistci
úterý
12.12.2023
18:00 klášterní: za Boží pomoc v těžké nemoci
19:00 klášterní: Divadlo - František blázen (ORLOVNA, Mariánské nám)
Divadlo - František blázen (ORLOVNA, Mariánské nám)
středa
13.12.2023
07:30 klášterní: za + rodiče Doležalovy a Vičankovy, za nemocného manžela a prosba o požehnání pro * rodinu
19:00 klášterní: Divadlo - Zapoměnuté světlo (ORLOVNA, Mariánské nám)
Divadlo - Zapoměnuté světlo (ORLOVNA, Mariánské nám)
čtvrtek
14.12.2023
18:00 klášterní: za + rodiče, bratra a za * rodinu
pátek
15.12.2023
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + rodiče Čevelovy
sobota
16.12.2023
18:00 klášterní: za + rodinu a za duše v očistci
neděle
17.12.2023
07:00 klášterní: za dar víry pro syna Davida
18:00 klášterní: za + syna Jakuba, za + rodiče z obou stran a za + rodinu a duše v očistci a prosba o požehnání pro * rodinu
pondělí
18.12.2023
07:30 klášterní: za + manžela, + rodiče, rodinu Mikovou a Kaděrovou a prosba o požehnání pro * rodinu
úterý
19.12.2023
18:00 klášterní: za + rodinu Machalovou
středa
20.12.2023
07:30 klášterní: za + bratry františkány, za + kněze, kteří ve zdejším kostele sloužili
čtvrtek
21.12.2023
18:00 klášterní: na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a s prosbou o dar zdraví
pátek
22.12.2023
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Marii Drgovou a za + rodinu a prosba o Boží požehnání pro * rodinu
sobota
23.12.2023
18:00 klášterní: za + rodiče, sourozence a prosba o požehnání pro * rodinu
neděle
24.12.2023
07:00 klášterní: obsazeno
pondělí
25.12.2023
00:00 klášterní: Půlnoční mše svatá - Boží hod - Narození Páně
07:00 klášterní: za + o. Štěpána Hrdinu
18:00 klášterní: za + rodiče Ludmilu a Rudolfa Krauseovy a prosba o požehnání pro * rodinu
úterý
26.12.2023
07:00 klášterní: na úmysl celebranta
18:00 klášterní: na úmysl dárce
středa
27.12.2023
07:30 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
čtvrtek
28.12.2023
18:00 klášterní: za + Otakara Plačka a prosba o dary Ducha Svatého pro * rodinu
pátek
29.12.2023
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Jaroslava Smetku, za + rodiče z obou stran a prosba o požehnání pro * rodinu
sobota
30.12.2023
18:00 klášterní: za * a + rodinu Královou a poděkování za přijatá dobrodiní a s prosbou o zdraví
neděle
31.12.2023
07:00 klášterní: s poděkováním Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou na úmysl dárce a za duše v očistci
16:00 klášterní: Poděkování Pánu Bohu za uplynulý kalendárný rok 2023
pondělí
1.1.2024
07:00 klášterní: ( volná intence )
18:00 klášterní: ( volná intence )
úterý
2.1.2024
18:00 klášterní: ( volná intence )
středa
3.1.2024
07:30 klášterní: ( volná intence )
čtvrtek
4.1.2024
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (1.čtvrtek)
pátek
5.1.2024
15:00 klášterní
18:00 klášterní: ( volná intence )
sobota
6.1.2024
07:30 klášterní: ( volná intence )
18:00 klášterní: ( volná intence )
neděle
7.1.2024
07:00 klášterní: ( volná intence )
18:00 klášterní: ( volná intence )