Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 30.5. do 11.6.2023

Den Čas Místo a text
úterý
30.5.
18:00 klášterní: za zemřelého manžela Františka, rodiče a sourozence z obou stran a prosba o požehnání pro živou rodinu
středa
31.5.
07:30 klášterní: za SUPŠ, za učitele, žáky a maturanty
18:30 farní: za + p. Sochorce, celou živou a + rodinu, Martu Horkou, živou a + rodinu a duše v očistci
čtvrtek
1.6.
07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní), za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
18:45 klášterní: za povolání
pátek
2.6.
07:30 farní: za + Josefa Hoffmanna, za živou rodinu a duše v očistci
15:00 klášterní: ( volná intence )
17:30 Jarošov: za + P. Josefa Josefíka
18:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba
sobota
3.6.
07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královou a na poděkování za prokázána dobrodiní a s prosbou o zdraví
neděle
4.6.
07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + stavitele Antonína Šupku, jeho syny Bohumila a Ladislava a živé a + členy rodiny
10:00 farní: za děti a rodiče prvokomunikantů
10:30 Jarošov: za + dvoje rodiče, sestru, duše v očistci a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
pondělí
5.6.
07:30 klášterní: na úmysl rodiny Kobolkové
úterý
6.6.
18:00 klášterní: za nemocného bratra a synovce a za duše v očistci
středa
7.6.
07:30 klášterní: na úmysl rod. Hanákové
čtvrtek
8.6.
07:30 klášterní: POZOR!!! - slavnost Těla a Krve Páně - mše 7:30
- za zemřelou Marii Bubeníkovou a za živou rodinu
pátek
9.6.
15:00 klášterní: ( volná intence )
18:00 klášterní: prosba za duchovní a duševní uzdravení
sobota
10.6.
08:30 klášterní: - mše svaté pro ctitele sv. Františka z Assisi - za účasti SFŘ bratrstva (terciáři)
18:00 klášterní: za zemřelou Moniku Stojaspalovou a za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
neděle
11.6.
07:00 klášterní: za zemřelého manžela a za ochranu Panny Marie a navrácení pokoje v rodině
18:00 klášterní: za zemřelou Martu Otrusinovou a za zemřelou rodinu