Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 26.5. do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
neděle
26.5.
07:00 klášterní: na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého
08:30 farní: za + rodiče a dary Ducha svatého pro děti
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + Ludmilu Blahovou a rodiče z obou stran
15:00 Mařatice
18:00 klášterní: za + kněze P. Remigia Janču OFM, jeho bratra Karla a + rodiče
pondělí
27.5.
07:30 klášterní: za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
17:30 farní
18:00 farní: za + Juliuse Chmelaře, za P. Chaloupku a P. Janečka
úterý
28.5.
07:30 farní
18:00 klášterní: na úmysl dárce
středa
29.5.
07:30 klášterní: za + Justýnu Škulavíkovou, + rodiče z obou stran a duše v očistci
18:00 farní: za maturanty a jejich rodiny
čtvrtek
30.5.
07:30 klášterní: za duše v očistci, za + kněze, kteří nás doprovázeli na životní cestě
18:00 farní: za Boží požehnání pro občany našeho města
pátek
31.5.
06:30 farní
07:30 farní: za Věru Fišerovou a živou a + rodinu
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + manžela Františka, + rodiče, sourozence z obou stran a * rodinu
sobota
1.6.
07:30 farní
18:00 klášterní: na úmysl dárce
neděle
2.6.
07:00 klášterní
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování P. Bohu za dar manželství a živou rodinu
10:30 Jarošov: na poděkování za 50 let života a za dar víry
15:00 Mařatice: za + Marii a Františka Chaloupkovy a požehnání pro živou rodinu
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
pondělí
3.6.
07:30 klášterní
úterý
4.6.
18:00 klášterní: za + Michala Vašíčka, prarodiče Vašíčkovy a Krystýnovy
středa
5.6.
07:30 klášterní: za + manžela, + rodiče a + tetu
čtvrtek
6.6.
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
18:45 klášterní
pátek
7.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za uzdravení a Boží ochranu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
sobota
8.6.
18:00 klášterní: za * a + rodinu Královu, poděkování za prokázaná dobrodiní a prosba o zdraví
neděle
9.6.
07:00 klášterní
18:00 klášterní
pondělí
10.6.
07:30 klášterní
úterý
11.6.
18:00 klášterní: na úmysl dárce
středa
12.6.
07:30 klášterní: za * a + členy rodin Kovaříkovy, Pavlacké, Hanákovy a Haverovy
čtvrtek
13.6.
18:00 klášterní: na úmysl dárce
pátek
14.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Marii Kaňovou, + rodiče a * rodinu
sobota
15.6.
18:00 klášterní: za + Jana Adama a duše v očistci
neděle
16.6.
07:00 klášterní
18:00 klášterní
pondělí
17.6.
07:30 klášterní
úterý
18.6.
18:00 klášterní
středa
19.6.
07:30 klášterní: za + syna, + rodiče z obou stran, za * rodinu a poděkování za přijatá Boží dobrodiní
čtvrtek
20.6.
18:00 klášterní: na úmysl dárce
pátek
21.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za duše v očistci
sobota
22.6.
18:00 klášterní: za + Marii Pavelovou a Boží pomoc pro * rodinu
neděle
23.6.
07:00 klášterní
18:00 klášterní: za + rodiče a za * a + rodinu Růžičkovu, Štěrbovu a Mendlovu
pondělí
24.6.
07:30 klášterní
úterý
25.6.
18:00 klášterní
středa
26.6.
07:30 klášterní
čtvrtek
27.6.
18:00 klášterní: za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
pátek
28.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Františku Batuškovou a * a + rodinu
sobota
29.6.
18:00 klášterní: na úmysly Modliteb matek
neděle
30.6.
07:00 klášterní
18:00 klášterní