• Radost ženy v 1. čtení: – potkává doma proroka Elizea: Vím, že ke mně přichází svatý muž Boží, vím, že jsem potkala svatého muže. – papež František: Nehledejme svaté na oltáři, mezi svatořečenými, Duch svatý vlévá osobní svatost každému, kdo se mu otevře!! – sv. Pavel v listě Římanům: Všichni jste povoláni do stavu svatých!
  • Církevní kalendář těchto dnů: slavnost 24. 6., 29. 6., 5. 7., 6. 7.
  • Ke svatosti povolány už děti: sv. František a Hyacinta, děti z Fatimy – děti prosté, plně poslušné rodičů a žijící modlitbou – děti z La Salette: Maximin a Hyacinta – cesta u dětí pohledem dospělého snadná, ale vždy vítězí čistota a krása být s Bohem, s P. Marií
  • A co puberťáci: Carlo Acutis – blahoslavený Ital – 15letý božský ajťák – film Nebe nepočká – ukazoval vrstevníkům, jak pracovat s počítačem, vždy hledal správné a čisté cesty – život založený na mši sv. a svátostech – náhle onemocnění – Dovol, aby křest nesl v tobě ovoce svatosti.
  • Navštivte Sobotín – hlavně pro svobodné dívky, síla čistoty a krásy života – hrob blah. sestry Marie Paschalis – 12. 5. pár dnů po válce – opilý ruský voják – nepřipustila porušit panenství – proto smrt zastřelením
  • Papež František: Neměj strach ze svatosti. Ona ti nevezme síly ani radost. Kdo je závislý na Bohu, není otrokem, ale dává člověku důstojnost – tak na životě sv. Josefiny Bakhity – od sedmi let otrokyni, zažívala krutost od majitelů – ona pochopila, že skutečným majitelem života je Bůh, a ne člověk. Nikdo ji neobral o krásu života, o čistotu, o víru. – Mladý člověče, neměj strach zamířit k vyšším hodnotám a nechat se milovat Bohem. Svatost neumenšuje lidství, ale dává lidství důstojnost.
  • A co manželé? Být oba svatí s prosbou: K tomu ať mi pomáhá Bůh! – manželé Martinovi z Lisieux – Ludvík a Zélie – 9 dětí, 4 zemřely, 5 dcer – řeholnice, sv. Terezie od Dítěte Ježíše – oba svátek 12. 7. – v den svatební – manželé! Dnem svatebním začíná cesta ke svatosti ve dvou!
  • Nebezpečí, která brání svatosti: individualismus – stačím si sám pro sebe, nadřazenost nad druhými, nikoho nepotřebuji – ani rodinu, církev, úplná ztráta pokory – zastav se: Bůh ti daroval moudrost, skrze církev tolik milostí a darů, pravdy života – vrať se k evangeliu, které ti může vrátit radost.
  • Svatost není pro elitu – všichni jsme povoláni ke svatosti za života, že budeme žít lásku: Žiješ zasvěceným životem? Buď svatý tím, že budeš žít své darování se radostně. Žiješ v manželství? Buď svatá, svatý tím, že miluješ a pečuješ o svého manžela, manželku tak, jak to Kristus činí s církví. Chodíš do zaměstnání? Buď svatý poctivou a pečlivou prací ve službě bratřím. Jsi otec, matka, babička či dědeček? Buď svatá tím, že trpělivě učíš děti, vnuky následovat Ježíše. Jsi vedoucí? Bojuj za obecné dobro a nehledej osobní výhody.