Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo přijal pozvání otce děkana do Uh. Hradiště.

O slavnosti Těla a Krve Páně 8. června 2023 bude celebrovat mši svatou ve farním kostele, na kterou naváže adorace a eucharistický průvod do františkánského kostela.

nuncius