Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 9. 4. do 16. 4. 2023 - 15. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
9. 4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 07:00 klášterní: poděkování Pánu Bohu a prosba na úmysl dárce a za duše v očistci
08:30 farní: za + P. Stanislava Marečka
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci a za živou rodinu
10:30 Mařatice: za živé a + farníky z Mařatic a dobrodince, za + Jaroslava Vojtěška
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
PO
10. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30 klášterní: za Boží požehnání pro rodinu Hanákovou a příbuzné
08:30 farní: ( volná intence )
09:00 Jarošov: za + Josefa Botka, Oskara Rechtiga, živou rodinu a duše v očistci
ÚT
11. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30 farní: za + rodiče Vlkojanovy a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelou Šárku a George Kadlčekovy a za zemřelou rodinu Kadlčekovou
ST
12. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30 klášterní: za zemřelou Libuši Suchánkovou , zemřelé rodiče z obou stran a za živou rodinu
18:00 farní: za živou a + rodinu
ČT
13. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou Jiřinu Stloukalovou

14. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:00 farní:
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za zemřelého Josefa Pokorného, za zemřelé rodiče z obou stran a sourozence
SO
15. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30 farní: na úmysl dárce
08:30 klášterní: mše pro ctitele sv. Františka z Assisi (za účasti bratrstva SFŘ, terciáři)
18:00 klášterní: za zemřelého Josefa Pavelu a za Boží ochranu a milosti pro živou rodinu
NE
16. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 07:00 klášterní: na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou na úmysl dárce a za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování P. Bohu za dožití 85 let života
10:30 Jarošov: za + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela, vnuka, dvoje rodiče, za živou a + rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: na úmysl dárce
 • Poděkování patří všem dárcům dnešní sbírky. Pán Bůh zaplať.
 • Poděkování patří všem, kdo měli podíl na výzdobě kostela a kdo se zapojili do přípravy liturgických obřadů, hlavně schole a chrámovému sboru.
 • Dnes je mše sv. v Mařaticích v 10:30 hod.
 • Poděkování patří všem, kdo se zapojili do sbírky „postní almužna“ a odevzdali své pokladničky. Ve farním kostele se vybralo 13 100 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Korunka k Božímu milosrdenství bude od dnešní neděle každý den až do příští neděle ve farním kostele v 15 hodin.
 • Pondělí velikonoční: mše sv. 7:30 hod. u františkánů, v 8:30 hod. ve farním kostele. Večerní mše sv. nebude.
 • Ohlášky před svatbou:
  V sobotu 15. dubna budou v Rudicích oddáni Roman Šenkeřík, farnost Rudice, a Denisa Fabiánová, farnost Uh. Hradiště.
  V sobotu 22. dubna budou ve farním kostele oddáni Pavel Trubelík a MUDr. Kateřina Pokorná, oba farnost Zlín. A Tomáš Olbert a Tereza Korvasová, oba farnost Uherské Hradiště.