Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 5. 2. do 12. 2. 2023 - 06. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
5. 2.
5. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Vladimíra Horehledě z Mařatic
10:30 Jarošov: za + rodiče, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
PO
6. 2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 07:30 klášterní: za manžele Petra a Nikol
17:30 farní:
18:00 farní: za + Pavlu Ondrákovou a živého manžela
ÚT
7. 2.
úterý 5. týdne v mezidobí 07:30 farní: za všechny živé a ++ příbuzné, přátele a známé
18:00 klášterní: poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání
ST
8. 2.
sv. Jeronýma Emiliániho 07:30 klášterní: za zemřelého Josefa a Stanislavu Lahodných
18:00 farní: za živou rodinu, Boží požehnání a duše v očistci
ČT
9. 2.
čtvrtek 5. týdne v mezidobí 07:30 farní: za + manžela a ++ rodiče Špačkovy a Katrňákovy
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu

10. 2.
památka sv. Scholastiky, panny 07:00 farní:
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: na úmysl dárce
SO
11. 2.
Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: ( volná intence )
08:30 klášterní: - za františkánskou rodinu (mše pro terciáře a ctitele sv. Františka z Assisi)
15:00 Nemocnice UH: za nemocné a lékařský personál
17:30 Rochus: křížová cesta za nemocné
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za zemřelého manžela, troje rodiče, za živou rodinu s prosbou o Boží ochranu do dalších let
NE
12. 2.
6. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za dvoje ++ rodiče a živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Chlachulovy a Gabrielovy a za živou rodinu

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
pátek – sv. Scholastiky, panny
sobota – Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných

 

  • (připomínka přihlášek do kněžského semináře)
  • Dnes končí sbírka na mládež putující do Lisabonu. Do označené pokladničky za lavicemi můžete vložit svůj dar. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.
  • Sbírka na varhany ve farním kostele vynesla minulou neděli 33 200 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Dnes je pěší pouť na Velehrad. Sraz poutníků je ve 12:30 hodin u farního kostela.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Setkání dětí spolu s rodiči v přípravě na svátosti pokračuje ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin na faře.
  • Studentská STUDNA – setkání mládeže děkanátu – bude tento pátek ve Starém Městě. Setkání začíná v 18 hodin mší svatou a na to navazuje večer chval.
  • Pro ctitele sv. Františka je mše sv. v sobotu v 8:30 hodin u františkánů, pak následuje setkání.
  • V sobotu na památku Panny Marie Lurdské je Světový den nemocných. V 15 hodin bude mše sv. za nemocné a lékařský personál v budově staré interny v 5. patře. Pak v 17:30 hodin bude výstup na Rochus spojený s modlitbou křížové cesty za nemocné. Sraz je u kapličky dole na Vinohradské.
  • Příští neděli bude obnova křestních slibů pro pokřtěné v měsíci únoru. Bude tomu tak při dopoledních bohoslužbách. Rodiče, přiveďte k obnově také své děti.