Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 8. 1. do 15. 1. 2023 - 02. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
8. 1.
svátek Křtu Páně 07:00 klášterní: na úmysl dárce
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Miroslava Dudu a duše v očistci
10:30 Jarošov: za + manžela, syna a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + rodiče, bratra a za * rodinu
PO
9. 1.
pondělí 1. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za * a + rodinu Majíčkovou a Bačovou
17:30 farní:
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
10. 1.
úterý 1. týdne v mezidobí 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za rodinu Hanusovou, za smíření a sjednocení
ST
11. 1.
středa 1. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za * a + rodinu Junaštíkovou a za manžele Staškovy
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
12. 1.
čtvrtek 1. týdne v mezidobí 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + rodiče z obou stran a za * rodinu

13. 1.
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 07:00 farní:
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za + rodiče Čevelovy a za Boží požehnání pro * rodinu
SO
14. 1.
sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: ( volná intence )
08:30 klášterní: - pro ctitele sv. Františka z Assisi (za terciáře)
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za + Marii Chlachulovou
NE
15. 1.
2. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu pro Jakuba
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: ( volná intence )
10:30 Jarošov: za + rodiče z obou stran, sourozence, živou rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za + rodiče Špačkovy, syna Františka, manžele Zacharovy, Miroslava Kalabuse a živou rodinu
18:00 klášterní: na úmysl dárce

V týdnu slavíme: začíná doba liturgického mezidobí

 

  • Poděkování patří všem koledníkům za Tříkrálovou sbírku v tomto týdnu..
  • Dnes je svátek Křtu Páně. Při každé mši sv. bude slavnostní obnova křestních slibů těch, kdo byli pokřtěni v měsíci lednu.
  • Pěší pouť na Velehrad začíná dnes v 12.30 hodin od farního kostela.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Pozvánka na děkanátní ples ve Starém Městě: uskuteční se v sobotu 14. ledna. Lístky jsou stále za 150 Kč k zakoupení v sakristii. Obracíme se na vás také s prosbou o dary do tomboly. Přineste je do pátku na faru.
  • Setkání Pastorační rady farnosti bude v pondělí 16. ledna v 19 hodin na faře.