Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 30. 4. do 7. 5. 2023 - 18. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
30. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za zemřelého Ladislava Durďáka, jeho manželku a za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Za + manžela, dceru a živou rodinu
10:30 Jarošov: za + syna Eduarda, živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za + manžela, dceru, sestru a jejího manžela, živou a + rodinu
18:00 klášterní: poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
PO
1. 5.
sv. Josefa dělníka 07:30 klášterní: za zemřelého Adama Štejniegera a za zemřelé rodiče z obou stran a za Boží milosti pro živou rodinu
15:00 kaple sv. Rocha: prvomájová pouť
18:00 farní: poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání
ÚT
2. 5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 07:30 farní: za + Lubomíra Stojaspala, + otce a celou + rodinu
18:00 klášterní: poděkování za společný život a prosba o Boží milosti pro celou rodinu
ST
3. 5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 07:30 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Pišťkovu
18:00 farní: za + rodiče a duše v očistci
ČT
4. 5.
čtvrtek 4. velikonočního týdne 07:30 farní: za + Karla Indráška
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (knězská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
18:45 klášterní: Adorace za povolání

5. 5.
pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci) 06:30 farní: Adorace
07:30 farní: za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
15:00 klášterní: Adorace
17:30 Jarošov: za + Kateřinu Fuskovou a živou rodinu
18:00 klášterní: za zemřelou Marii Batůškovou a prosba o Boží milosti pro živou rodinu
SO
6. 5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 07:30 farní: za + rodiče, syna, dva bratry, dvě sestry a duše v očistci
18:00 klášterní: za pomoc a dary Ducha Svatého
NE
7. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou o Boží pomoc
10:30 Jarošov: za ++ rodiče Bilavčikovy, Kohoutkovy, Janečkovy a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
 • v týdnu slavíme:
  • pondělí – sv. Josefa, dělníka
  • úterý – sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  • středa – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • sobota  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 • Poděkování patří obětavým katechetkám, br. Juniprovi a animátorkám, kteří během pátku a soboty pomohli s přípravou dětí na svátosti. Pán Bůh zaplať.
 • Sbírka na varhany se koná dnes při všech bohoslužbách ve farním kostele. Pán Bůh zaplať.
 • Adorace ve farním kostele během května nebudou v pondělí, v pátek začíná v 6:30 hodin.
 • Májové pobožnosti ve farním kostele budou každý všední den 10 minut před každou mší svatou. První májová bude zítra v pondělí v 17:50 hodin.
 • Mše sv. na Rochusu bude zítra v pondělí v 15 hodin. Celebruje P. Antonín Hráček.
 • Zápis dětí do MŠ s křesťanskou výchovou bude od úterý 9. do čtvrtka 11. května v době od 8:00 do 13:00 hodin. MŠ nabízí program v duchu křesťanských hodnot, spolupracuje s duchovními, vhodně doplňuje rodinu. Den otevřených dveří proběhne 9. a 10. 5. dopoledne. Přijďte se podívat na přímou práci učitelek s dětmi, sourozenci jsou spolu ve skupině. Více informací je na webu MŠ.
 • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • Májová pobožnost příští neděli bude v 16:30 hodin u Boží muky v Rybárnách.
 • Petici za konec obchodu s lidmi a proti vykořisťování žen vyhlašuje Aliance pro rodinu. Kdo podpoří tuto petici, uvede jméno, příjmení, bydliště a podpis. Petiční listy jsou k podpisu v sakristii.
 • Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání bude na Velehradě v sobotu 13. května. Začátek je v 15 hodin adorací. Poté biskup Josef Nuzík nabízí hodinový prostor odpovědět na dotazy týkající se života diecéze a života ve farnostech. Proto do neděle 7. května máte možnost připravit si otázky, napsat na papír a vložit do označené krabice. Pouť vyvrcholí v 17 hodin mší svatou.