Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 22. 1. do 29. 1. 2023 - 04. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
22. 1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + Augustinu Hubenou a živou a ++ rodinu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za živou a ++ rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17:00 farní: ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů
18:00 klášterní: za + bratra Božetecha Koryčánka a za požehnání pro * rodinu
PO
23. 1.
pondělí 3. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: na úmysl dárce
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
24. 1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Snopkovou a Matoušovou
ST
25. 1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 07:30 klášterní: za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Kobolkovou
18:00 farní: za + rodiče a živou a ++ rodinu
ČT
26. 1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: poděkování Pánu Bohu a prosba za rodiče, prarodiče a za zesnulou rodinu a za duše v očistci

27. 1.
sv. Anděly Mericiové, panny 07:00 farní: Adorace
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
SO
28. 1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 07:30 farní: na poděkování za Boží požehnání s prosbou o další ochranu pro rodinu Jurčíkovu
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za zemřelé rodiče z obou stran a za živou rodinu
NE
29. 1.
4. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za zemřelé rodiče z obou stran a za celou živou rodinu a poděkování za přijatá dobrodíní
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, rodiče a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého manžela a tři zemřelé bratry a za zemřelé rodiče z obou stran a za živou rodinu

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
středa – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
čtvrtek – sv. Timoteje a Tita, biskupů
sobota – sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

  • Slovo biskupa ke Dni Božího slova.
  • Dnes je neděle Božího slova. Dnešní sbírka je darem na biblické dílo.
  • Dnes zveme všechny farníky do farního kostela, kde bude ekumenická bohoslužba v 17 hodin. Přijďte se modlit za jednotu křesťanů s křesťany jiných společenství.
  • Setkání ekonomické rady farnosti bude zítra v pondělí 23. ledna v 19 hodin na faře.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • V tomto týdnu začne příprava dětí spolu s rodiči na svátosti. Rodiče si mohou zvolit setkání ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin na faře.
  • Duchovní obnova modlitby matek bude od pátku do neděle ve františkánském kostele, vždy po mši sv. v 19 hodin.
  • Biskupové nás vyzývají, abychom finančním darem podpořili mládež na její cestě do Lisabonu na setkání se Sv. otcem Františkem. Proto do označené pokladničky vkládejte po dobu dvou týdnů své dary. Z naší farnosti se přihlásilo 6 mladých, z celé diecéze 656 mladých
  • Centrum pro rodinu zve všechny maminky na Hromniční pouť do Šternberka, která se uskuteční v sobotu 4. února. Přihlaste se v sakristii na autobus, který odjíždí v 7 hodin z autobusového nádraží. Při přihlášce uhraďte za autobus 300 Kč.