Výuka náboženství ve šk. roce 2022/2023

Výuka náboženství ve šk. roce 2022/2023

ZŠ Větrná Králíková úterý 1.+2. třída
  P. Říha pondělí 3. třída
  Králíková pondělí 4.+5. třída
  S.M. Ludmila úterý 6.–9. třída
 
ZŠ Mařatice S.M. Ludmila středa 1. třída
  P. Říha středa 2. třída
  P. Říha středa 3. třída
  S.M. Ludmila středa 4.+5. třída
 
ZŠ Sportovní S.M. Jana pondělí 1. třída
  S.M. Jana pondělí 2. třída
  Daňková úterý 3. třída
  Daňková úterý 4.+5. třída
 
ZŠ Za Alejí Mrázová středa 1. třída
  Mrázová středa 2. třída
  P. Říha pondělí 3. třída
  Mrázová pondělí 4.+5. třída
 
ZŠ UNESCO Minaříková čtvrtek 1. třída
  Minaříková čtvrtek 2. třída
  P. Říha čtvrtek 3. třída
  Minaříková čtvrtek 4.+5. třída
 
ZŠ Jarošov Minaříková pátek 1.+2. třída
  Minaříková pátek 3. třída
  Minaříková pátek 4.+5. třída
 
Gymnázium dr. Černuška pondělí 1.–4. třída
 
Fara UH br. Felix pondělí 6.–9. třída