Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 12. 2. do 19. 2. 2023 - 07. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
12. 2.
6. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za dvoje ++ rodiče a živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Chlachulovy a Gabrielovy a za živou rodinu
PO
13. 2.
pondělí 6. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za uzdravení Marie
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: za + a živou rodinu
ÚT
14. 2.
úterý 6. týdne v mezidobí 07:30 farní: za + rodinu Kaškovu a Kundratovu
18:00 klášterní: za zemřelého Josefa Havránka a za živou rodinu
ST
15. 2.
středa 6. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za zemřelé rodiče Kováčikovy a syna Pavla
18:00 farní: za + rodinu Lahodných
ČT
16. 2.
čtvrtek 6. týdne v mezidobí 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a za duše v očistci

17. 2.
sv. Alexia a druhů, řeholníků 07:00 farní: Adorace
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: na úmysl dárce
SO
18. 2.
sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého Františka Dynku, rodiče z obou stran, za dar zdraví a milosti Boží pro živou rodinu
NE
19. 2.
7. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Kobolkovou
08:30 farní: za + rodinu Vašíčkovu a živou a + rodinu Gajduškovu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče, prarodiče, manžela a bratra
15:00 Mařatice: za + Elišku Štěrbovou, duše v očistci a Boží požehnání
18:00 klášterní: na úmysl dárce
  • Sbírka na mládež putující do Lisabonu do označené pokladničky vynesla 13 300 Kč. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.
  • Dnes je obnova křestních slibů pro pokřtěné v měsíci únoru.
  • Příští neděli je sbírka „Svatopetrský haléř“.
  • Sekce pro duchovní hudbu vypracovala dotazník o zpěvu při liturgii. Kdo z farníků se chce zapojit, na vývěsce je umístěn QR kód, kde je možno si dotazník stáhnout, během dvou dnů vyplnit a odeslat.
  • Nastávající týden modliteb za manžele a rodiny podpořme v našich rodinách společně v 19 hodin modlitbou Pod ochranu tvou.