Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 20. 11. do 27. 11. 2022 - 47. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 07:00 klášterní: za † Oldřicha Janíčka
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za oběti neštěstí továrny Mesit a jejich rodiny
10:30 Jarošov: za † rodinu Horákovu a za živou rodinu Čechovu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za † rodiče a za * a † rodinu
PO
21. 11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 07:30 klášterní: za † Oldřicha Janíčka
18:00 farní: za † rodinu a duše v očistci
ÚT
22. 11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice 07:30 farní: za živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
18:00 klášterní: za zdraví a Boží požehnání
ST
23. 11.
sv. Klementa I., papeže a mučedníka 07:30 klášterní: za † rodiče a syny a kmotřenku a za duše v očistci
18:00 farní: za † příbuzné a přátele
18:30 klášterní: Ekumenická pobožnost - "Červená středa"
ČT
24. 11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 07:30 farní: za † manžela, živou a † rodinu
18:00 klášterní: za * a † rodinu a za duše v očistci

25. 11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 07:30 farní: za živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za † rodiče z obou stran a za dar Ducha Svatého pro vnuky a Boží požehnání pro * rodinu
SO
26. 11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní, duše v očistci a úmysl dárce
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za † manžela Zdeňka Králika a za * a † rodinu Králikovou, Hrochovou a Kulišů
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: za † manželku Marii a za * a † rodinu
08:30 farní: za † Františka Batuška a živou rodinu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za † rodinu Kedroňovu a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15:00 Mařatice: za † manžela, jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
18:00 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
  • Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši sv. se koná zasvěcení lidského pokolení Kristu Králi.
  • Dnes v 10:30 hodin je v Sadech obětována mše sv. za všechny zemřelé klienty a pracovníky sdružení Pahop.
  • Červená středa je vzpomínkou na křesťany pronásledovaných pro víru. Ekumenická bohoslužba bude ve středu v 18:30 hodin u františkánů, kam jste srdečně zváni.
  • Příští neděle je 1. neděle adventní. Při každé mši sv. bude žehnání adventních věnců. Proto si během týdne pořiďte adventní věnec a přineste před oltář k požehnání.
  • Na druhou neděli adventní 4. 12., tj. za 2 týdny, se uskuteční „misijní štrúdlování“ na podporu Papežského misijního díla. Oslovujeme maminky a kuchařky, aby doma upekly svůj štrúdl nebo koláč a donesly nakrájený do kostela před ranní i desátou mší sv. na připravené stoly. Po mši sv. si budete moci odnést domů balíček jako nedělní zákusek a do připravené pokladničky vložit finanční dar na podporu Papežského misijního díla.
  • Velké poděkování vyslovujeme farníkům, kteří podpořili svým darem nákup vánočního balíčku pro 9 dětí na Ukrajině. Vybralo se v obou kostelích 28 952 Kč. Nakoupené věci jsou vystaveny v boční kapli P. Marie ve farním kostele. 23. listopadu budou předány Charitě Uh. Hradiště a převezeny na Ukrajinu. Za iniciativu děkuji paní Věře Poláškové a více informací bude ve farním listu Xaver příští neděli.