Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 13. 11. do 20. 11. 2022 - 46. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
13. 11.
33. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za † manžela, vnuka a dvoje rodiče a za * rodinu
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za † rodiče Batůškovy a živou rodinu
10:30 Jarošov: za † Josefa Komárka, rodiče Komárkovy a Růžičkovy
15:00 Mařatice: poděkování za dožitých 90 let života a za celou živou a † rodinu
18:00 klášterní: za † Jiljího Šabatu a za * a † rodinu
PO
14. 11.
pondělí 33. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za zdraví a Boží požehnání pro rod. Kobolkovou
18:00 farní: poděkování za rok života s prosbou o požehnání do dalších let pro celou rodinu
ÚT
15. 11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 07:30 farní: poděkování za dožitá léta s prosbou o ochranu P. Marie do dalších let
18:00 klášterní: za † rodinu Matoušovou a za duše v očistci
ST
16. 11.
sv. Markéty Skotské 07:30 klášterní: za † Oldřicha Janíčka
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
17. 11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 07:30 farní: za živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
18:00 klášterní: poděkování za 40 let života s prosbou o Boží ochranu

18. 11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za požehnání pro nové manželství
SO
19. 11.
sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30 farní: za † manžela a živou a † rodinu
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za † dceru Renátu Polnauerovou a za * rodinu
NE
20. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 07:00 klášterní: za † Oldřicha Janíčka
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za oběti neštěstí továrny Mesit a jejich rodiny
10:30 Jarošov: za † rodinu Horákovu a za živou rodinu Čechovu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za † rodiče a za * a † rodinu
  • Děkujeme za dary minulou neděli při sbírce na charitu. Farní kostel – 30 700 Kč, Mařatice – 3600 Kč, františkáni – 30 300 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Tento týden je týdnem modliteb za mládež v naší diecézi. Chceme modlitbou doprovázet mládež na diecézní setkání do Olomouce. Mladí přátelé, jeďte na toto setkání, které se uskuteční v Olomouci nastávající sobotu 19. listopadu. Opět se vám nabízí výjimečná příležitost k povzbuzení.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Setkání dětí jako prázdninové spolčo se uskuteční od pátku do soboty na faře. Mládež si pro ně připravila zábavný program.
  • Duchovní koncert se uskuteční v sobotu ve farním kostele v 16.30 hodin. Na koncertě vystoupí řeckokatolický pěvecký sbor Chrysostomos z Vranova na Toplou s duchovním pásmem slova a hudby k poctě sv. Cyrila a Metoděje.
  • Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši sv. se koná zasvěcení lidského pokolení Kristu Králi. Ranní slavnostní bohoslužbu doprovodí chrámový sbor.
  • Velké poděkování patří všem farníkům, kteří svým darem podpořili aktivitu charity – zaslání vánočních balíčků osmi dětem na Ukrajině. O výsledku sbírky budete informování ve farním listu Xaver.