Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 5. 3. do 12. 3. 2023 - 10. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
5. 3.
2. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
10:30 Jarošov: za + syna Pavla, bratry, sestru, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelou Františku Matušovou a živou rodinu
PO
6. 3.
pondělí 2. postního týdne 07:30 klášterní: za duše v očistci
17:30 farní:
18:00 farní: za + manžela, živou a + rodinu
ÚT
7. 3.
úterý 2. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou rodinu Mandíkovou a za živou rodinu prosba o Boží požehnání a ochranu na přímluvu Panny Marie
ST
8. 3.
středa 2. postního týdne 07:30 klášterní: za zemřelou Helenku Bednaříkovou, která roky sloužila v našem kostele při úklidu, a prosba o Boží milosti pro středeční úklidovou skupinku
18:00 farní: za + Marii a Antonína Batůškovy a živou a + rodinu Sabákovu
ČT
9. 3.
čtvrtek 2. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
16:00 klášterní: mimořádná mše svatá - CHARITA UH (za všechny dárce a dobrodince podporující uprchlíky z Ukrajiny)
18:00 klášterní: za duše v očistci

10. 3.
pátek 2. postního týdne 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní pro zetě
15:00 klášterní:
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za duše v očistci
SO
11. 3.
sobota 2. postního týdne 07:30 farní: Za + anglického filatelistu
08:30 klášterní: mše svatá pro ctitele sv. Františka z Assisi (za třetí řád, terciáře)
18:00 klášterní: za zemřelého Josefa Šnajdara a za Boží ochranu pro celou rodinu
NE
12. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za zemřelého Miroslava, za zemřelou rodinu a prosba o Boží požehnání a milosti pro živou rodinu
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, prarodiče a rodiče z obou stran a živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl dárce
  • Sbírka na opravu varhan minulou neděli vynesla 42 400 Kč. (Mařatice 2700 Kč). Děkujeme za vaši štědrost.
  • Dnes je pěší pouť na Velehrad od farního kostela ve 12:30 hodin.
  • Křížové cesty v době postní: v pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů, každou postní neděli v 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Příprava dětí s rodiči na svátosti je ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin na faře.
  • Charita Uh. Hradiště vás zve na mši sv. ve čtvrtek v 16 hodin u františkánů za dobrodince, kteří podporují uprchlíky z Ukrajiny.
  • Mše sv. pro ctitele sv. Františka z Assisi bude v sobotu v 8:30 hodin u františkánů. Jste srdečně zváni. Po mši sv. je setkání terciářů.
  • Obnova křestních slibů ve mši sv. bude příští neděli pro pokřtěné v měsíci březnu.