Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 14. 5. do 21. 5. 2023 - 20. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
14. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za zemřelého manžela a kamarádku
08:30 farní: za + rodiče a Ludvíka Surých
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + tetu, švagrovou, švagra, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
15. 5.
pondělí 6. velikonočního týdne 07:30 klášterní: za duše v očistci
18:00 farní: za + manžela, bratra a ++ rodiče
ÚT
16. 5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 07:30 farní: za + bratra a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelého Vladislava Vlachynského a za duše v očistci
ST
17. 5.
středa 6. velikonočního týdne 07:30 klášterní: za zemřelé rodiče, jejich zemřelé děti a zemřelou kmotřenku a za duše v očistci
18:00 farní: za příbuzné a přátele
ČT
18. 5.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 07:30 farní: za dar zdraví, Boží ochranu a Panny Marie, na poděkování za 85 let života, 90 let života manžela a 66 let společného života manželů Valuchových
17:30 Jarošov: za + manžela, rodiče z obou stran, nemocného bratra a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelého Zdenka Tománka

19. 5.
pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 06:30 farní:
07:30 farní: za živou rodinu Batůškovu a za Boží požehnání v podnikání
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za zemřelé prarodiče, rodiče a bratra a prosba o Boží požehnání pro celou živou rodinu
SO
20. 5.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 07:30 farní: za + rodinu Žeravíkovu, Mikulkovu a Vlkojanovu
18:00 klášterní: za zemřelého Jana Adama, za požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
NE
21. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za uzdravení a prosba o Boží ochranu pro Evičku
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za živou a ++ rodinu Haničincovu
10:30 Jarošov: za ++ rodiče z obou stran, sestru s manželem a živou rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela a živou rodinu
18:00 klášterní: poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání pro celou živou rodinu
 • v týdnu slavíme:
  • úterý – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
  • čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně
  • sobota  sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 • Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany. Také dnešní sbírka je za křesťany trpící pro víru. Pán Bůh zaplať.
 • Obnova křestních slibů je dnes pro pokřtěné v měsíci květnu.
 • Dnes je májová pobožnost u Boží muky v Mařaticích pod hřbitovem v 16:15 hodin.
 • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou ve všední den 10 minut před každou mší svatou.
 • Setkání pastorační rady farnosti je zítra v pondělí 15. května v 19 hodin na faře. Setkání je otevřené všem farníkům.
 • Film Katedrála je promítán v úterý ve 20:30 hodin v kině Hvězda. Film je mimořádným svědectvím o stavbě chrámu jedním stavitelem.
 • Setkání seniorů tento týden nebude.
 • Setkání dětí z 2. tříd spolu s rodiči bude ve středu v 19 hodin ve farním kostele.
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši svaté – ráno v 7:30 hodin ve farním kostele nebo v 18 hodin u františkánů.
 • Novéna k Duchu svatému začíná v pátek.
 • Staré Hutě volají na brigádu. Farníci, zavítejte v sobotu dopoledne na St. Hutě a pomozte s řezáním stromů, úklidem a údržbou. Každá ruku je vítaná.
 • Příští neděli jsou zváni koledníci Tříkrálové sbírky do kina Hvězda, kde bude v 15 hodin promítán film Bella a Sebastián. Je třeba se přihlásit e-mailem.
 • Májová pobožnost příští neděli bude v 16:15 hodin u Boží muky v Mařaticích na Sadové.