Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 4. 12. do 11. 12. 2022 - 49. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: za † rodiče z obou stran a za poděkování za přijatá dobrodíní s prosbou o další pomoc a milosti
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za † manžela Vladimíra, živou a † rodinu
10:30 Jarošov: poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
PO
5. 12.
pondělí 2. adventního týdne 07:30 klášterní: na úmysl dárce
17:30 farní:
18:00 farní: za živou a † rodinu
ÚT
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 06:30 farní: za † Janu Smahelovou a živou rodinu
18:00 klášterní: na úmysl dárce
ST
7. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 07:30 klášterní: poděkování za dar knězství
18:00 farní: za dar víry a uzdravení pro Marka
ČT
8. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 06:30 farní: za † Josefa Belanta a celou rodinu
17:30 Jarošov: za † manžele Marii a Jana
18:00 klášterní: poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou na úmysl dárce a za duše v očistci

9. 12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 06:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za † rodiče Vincence a Marii Čevelovy
SO
10. 12.
Panny Marie Loretánské 07:30 farní: ( volná intence )
08:30 klášterní: pro ctitele sv. Františka
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za * a † rodinu Královou, poděkování za prokázaná dobrodiní a s prosbou o zdraví
NE
11. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 07:00 klášterní: prosba za uzdravení maminky dvou dětí
08:30 farní: za spásu duše tragicky zesnulého mladého varhaníka s prosbou o Boží pomoc a sílu pro jeho blízké
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za rodinu Klementovu a Kuběnovu
14:00 Mařatice: na poděkování Městu Uherské Hradiště za opravu varhan a Boží požehnání pro město Uherské Hradiště
18:00 klášterní: poděkování za dožité životní jubileum s prosbou o Boží požehnání

V týdnu slavíme:

středa – sv. Ambrože, biskupa
čtvrtek – slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu


  • Roráty – ranní adventní mše sv. ke cti P. Marie jsou vždy v úterý, čtvrtek a pátek ve farním kostele v 6:30 hodin. Po mši sv. zveme rodiče s dětmi ke snídani na faře.
  • Dnes se uskuteční „misijní štrúdlování“ na podporu Papežského misijního díla. Maminky a kuchařky doma napekly svůj štrúdl nebo koláč a donesly nakrájený do farního kostela na připravené stoly. Po mši sv. si budete moci odnést domů balíček jako nedělní zákusek a do připravené pokladničky vložit finanční dar na podporu Papežského misijního díla.
  • Pěší pouť na Velehrad začíná ve 12:30 od farního kostela.
  • Jednota Orla pořádá DNES Mikulášskou besídku na orlovně na Mariánském náměstí. Zveme všechny rodiče a děti. Dárky i zábavný program - vše v režii sv. Mikuláše.
  • Slavnost P. Marie ve čtvrtek máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši sv.
  • Ctitelé sv. Františka se setkají na mši sv. v sobotu v 8:30 u františkánů, poté setkání terciářů v klášteře.
  • Příští neděle je neděle radostná. V 11:15 hodin vystoupí na Masarykově náměstí náš chrámový sbor.
  • Žehnání varhan v Mařaticích se uskuteční příští neděli při mši sv. ve 14 hodin za účasti biskupa Josefa Nuzíka.
  • Adventní koncert Jiřího Pospíchala bude příští neděli v 15:30 hodin u františkánů.
  • Vinobraní bude za 14 dnů na 4. neděli adventní. Arcibiskupské zámecké víno nabídne farníkům k zakoupení vína na vánoční stůl. Vhodné i dárkové vánoční balení.