Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 27. 11. do 4. 12. 2022 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: za † manželku Marii a za * a † rodinu
08:30 farní: za † Františka Batuška a živou rodinu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za † rodinu Kedroňovu a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15:00 Mařatice: za † manžela, jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
18:00 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
PO
28. 11.
pondělí 1. adventního týdne 07:30 klášterní: na úmysl dárce
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
29. 11.
úterý 1. adventního týdne 06:30 farní: za † Miroslava Dudu a dvoje rodiče
18:00 klášterní: za † Věru Vaňhorovou a za dar uzdravení
ST
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 07:30 klášterní: za † rodiče, prarodiče, sourozence a kmotřenku, a za duše v očistci
18:00 farní: za † rodinu a duše v očistci
ČT
1. 12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 06:30 farní: za † manžela, syna a dceru Večeřovy a dvoje rodiče
18:00 klášterní: za † Oldřicha Janíčka
18:45 klášterní: za povolání

2. 12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 06:30 farní: za † rodinu a duše v očistci
15:00 klášterní:
17:30 Jarošov: prosba o Boží milosrdenství pro celou rodinu
18:00 klášterní: za † manžela Josefa Blahu, † rodiče Maluškovy a za * rodinu
SO
3. 12.
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE (PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA) 08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za † rodiče a bratra a za duše v očistci
NE
4. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: za † rodiče z obou stran a za poděkování za přijatá dobrodíní s prosbou o další pomoc a milosti
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za † manžela Vladimíra, živou a † rodinu
10:30 Jarošov: poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera

V týdnu slavíme:

středa – sv. Ondřeje, apoštola
sobota – slavnost sv. Františka Xaverského, kněze


 • Dnes je 1. neděle adventní. Při každé mši sv. bude žehnání adventních věnců.
 • Roráty – ranní adventní mše sv. ke cti P. Marie budou vždy v úterý, čtvrtek a pátek ve farním kostele v 6:30 hodin. Po mši sv. zveme rodiče s dětmi ke snídani na faře.
 • Společenství manželů „Jedno srdce“ se setká v úterý v 18 hodin u františkánů. Svou účast potvrďte e-mailem.
 • Společenství seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Adorace za duchovní povolání je ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • V sobotu je patrocinium našeho kostelasv. Františka Xaverského. Přijďme oslavit našeho patrona na mši sv. v 8:30 hodin. Po mši sv. je setkání ministrantů v kostele.
 • Na druhou neděli adventní, tedy příští neděli, se uskuteční „misijní štrúdlování“ na podporu Papežského misijního díla. Oslovujeme maminky a kuchařky, aby doma napekly svůj štrúdl nebo koláč a donesly nakrájený do farního kostela před ranní i desátou mší sv. na připravené stoly. Po mši sv. si budete moci odnést domů balíček jako nedělní zákusek a do připravené pokladničky vložit finanční dar na podporu Papežského misijního díla.
 • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • Jednota Orla pořádá Mikulášskou besídku, která bude příští neděli v 15 hodin na orlovně na Mariánském náměstí. Zveme všechny rodiče a děti. Dárky i zábavný program - vše v režii sv. Mikuláše.
 • Farní list Xaver dnes přináší mnoho zpráv a informací na adventní dobu.
 • Během týdne budou zpřístupněny nové farní webové stránky.