Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 21. 5. do 28. 5. 2023 - 21. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za uzdravení a prosba o Boží ochranu pro Evičku
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za živou a ++ rodinu Haničincovu
10:30 Jarošov: za ++ rodiče z obou stran, sestru s manželem a živou rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela a živou rodinu
18:00 klášterní: poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání pro celou živou rodinu
PO
22. 5.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 07:30 klášterní: za Boží milosti pro rodinu Kobolkovu
18:00 farní: za + rodiče a prarodiče Kořínkovy a Dupalovy
ÚT
23. 5.
úterý 7. velikonočního týdne 07:30 farní: za + manžela a rodiče z obou stran
18:00 klášterní: za zemřelého Antonína Batůška a za duše v očistci
ST
24. 5.
připomínka den modliteb za církev v Číně 07:30 klášterní: za zemřelou Justýnu a Jána Škulavíkovy a za zemřelou rodinu z obou stran a za duše v očistci
18:00 farní: za + rodiče a živou rodinu
ČT
25. 5.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 07:30 farní: za živou a + rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: poděkování Pánu Bohu za dožitá léta s prosbou o další pomoc a požehnání

26. 5.
památka sv. Filipa Neriho, kněze 06:30 farní: Adorace
07:30 farní: za živou a + rodinu a duše v očistci
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: za zemřelé prarodiče Valovy a prosba o požehnání pro živou rodinu
SO
27. 5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 07:30 farní: ( volná intence )
19:00 klášterní: svatodušní vigilie - za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH (prodloužená slavnostní vigilie, mimořádně začátek v 19:00)
NE
28. 5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00 klášterní: za zemřelého manžela a za požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
08:30 farní: poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží pomoc
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + Ludmilu Blahovou, rodiče z obou stran a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou Libuši Novákovou a za živou a zemřelou rodinu
 • v týdnu slavíme:
  • pátek – sv. Filipa Neriho, kněze

 • Sbírka za pronásledované křesťany minulou neděli vynesla 35 700 Kč ve farním kostele, (4600 Kč v Mařaticích), u františkánů 36 400 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Poděkování patří všem brigádníkům, kteří pracovali včera na St. Hutích.
 • Dnes jsou zváni koledníci Tříkrálové sbírky do kina Hvězda, kde bude v 15 hodin promítán film Bella a Sebastián.
 • Dnes je májová pobožnost u Boží muky v Mařaticích na Sadové ulici v 16:15 hodin.
 • Novéna k Duchu svatému pokračuje až do neděle.
 • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou ve všední den 10 minut před každou mší svatou.
 • Zveme děti a rodiče dětí připravující(ch) se na svátosti k úklidu farního kostele. Úklid je ve čtvrtek a v pátek vždy v 18 hodin. Rodiče mají sraz v kostele, děti se setkají na faře.
 • Vigilii před slavností Seslání Ducha svatého budeme slavit v sobotu v 19 hodin u františkánů. Přijďte včas, začínáme před kostelem žehnáním ohně.
 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého. Koná se diecézní sbírka na církevní školy.
 • Důležitá pozvánka pro naše děti: Od 1. července do 8. července se uskuteční farní dětský tábor pod názvem: Velká Morava – sv. Cyril a Metoděj. Tábor bude v Osvětimanech v chatkách po 4 dětech. Cena 2000 Kč. Hlaste se co nejdříve.
 • Májová pobožnost příští neděli bude v 16:30 hodin u Boží muky v Rybárnách.