Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 26. 2. do 5. 3. 2023 - 09. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: na úmysl rodiny Hanusových, za spojení a sjednocení
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Alenu Kromsiánovou, živou a ++ rodinu
10:30 Jarošov: za ++ rodiče Škráčkovy, Hrdinovy a za ostatní zemřelé z rodiny, za duše v očistci a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: za + rodinu Amortovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Vavřínikovy, bratra a za živou rodinu
PO
27. 2.
pondělí 1. postního týdne 07:30 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
17:30 farní:
18:00 farní: za živé a + členy Společenství Neposkvrněné
ÚT
28. 2.
úterý 1. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl rodiny Hanusových, za smíření a sjednocení
ST
1. 3.
středa 1. postního týdne 07:30 klášterní: za Boží milosti pro rodinu Hanákovou a příbuzné
18:00 farní: za + Libušku Novákovou a za živou a + rodinu
ČT
2. 3.
čtvrtek 1. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (knězská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
19:00 klášterní: za povolání

3. 3.
pátek 1. postního týdne 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za uzdravení nemocné sestry a požehnání pro živou rodinu
SO
4. 3.
sobota 1. postního týdne 07:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba
NE
5. 3.
2. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
10:30 Jarošov: za + syna Pavla, bratry, sestru, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelou Františku Matušovou a živou rodinu
  • Sbírka na Svatopetrský haléř minulou neděli vynesla 41 700 Kč (z toho 3100 Kč Mařatice) a u františkánů 66 400 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Farní sbírka na opravu varhan se koná dnešní neděli.
  • Křížové cesty v době postní budou: v pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů. Každou postní neděli bude ve 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
  • Setkání manželů „Jedno srdce“ je v úterý v 18 hodin u františkánů.
  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
  • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
  • Charita Uherské Hradiště oslovuje farníky, aby pokud mají doma přebytečný vosk nebo ohořelé svíce, je donesli na faru nebo na ředitelství Charity k výrobě svící pro Ukrajinu.
  • Pěší pouť na Velehrad bude příští neděli.
  • Dnes vychází farní list Xaver na postní dobu.
  • A také do svých rodin vezměte postní almužny – skládací pokladničky.