Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 16. 4. do 23. 4. 2023 - 16. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
16. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 07:00 klášterní: na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou na úmysl dárce a za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování P. Bohu za dožití 85 let života
10:30 Jarošov: za + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela, vnuka, dvoje rodiče, za živou a + rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
17. 4.
pondělí 2. velikonočního týdne 07:30 klášterní: za Boží požehnání pro rodinu Hanákovou a příbuzné
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: za + maminku, švagra a Boží pomoc pro živou rodinu
ÚT
18. 4.
úterý 2. velikonočního týdne 07:30 farní: za + Jaroslava Hanáka
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Pirklovy a za živou rodinu 
ST
19. 4.
středa 2. velikonočního týdne 07:30 klášterní: za zemřelé rodiče, manžela, sestru, zetě a za živou rodinu
18:00 farní: za + rodiče Kolajovy a za živou a ++ rodinu
ČT
20. 4.
čtvrtek 2. velikonočního týdne 07:30 farní: za + Jaroslava Hanáka a živou a ++ rodinu
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, manžela a za dar zdraví pro celou živou rodinu

21. 4.
sv. Anselma, biskupa a učitele církve 07:00 farní: Adorace
07:30 farní: Za + manžela, rodiče a sourozence
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: za zemřelé prarodiče Kalvodovy a za živou rodinu
SO
22. 4.
sobota 2. velikonočního týdne 07:30 farní: za dary Ducha svatého pro vnuky
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Stuchlíkovy a Ondrušovy a za živou rodinu
NE
23. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu pro Jakuba
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Annu Skřehotovou, živou a ++ rodinu
10:30 Jarošov: za + zetě Radka a jeho živou rodinu
15:00 Mařatice: za + rodiče Chlachulovy, + prarodiče, dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Hvožďovy a prosba o Boží milosti a požehnání pro živou rodinu
 • Děkujeme všem dárcům:
  • Postní almužna – ve farním kostele 13 100 Kč, u františkánů 5700 Kč
  • sbírka na Boží hrob – ve farním kostele 13 600 Kč, u františkánů 9530 Kč
  • sbírka na služné kněží ve farním kostele 80 100 Kč (Mařatice 6700 Kč), u františkánů 55 500 Kč
   Za všechny dary Pán Bůh zaplať.
 • Korunka k Božímu milosrdenství bude dnes ve farním kostele v 15 hodin.
 • Setkání seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Úklid kostela v Mařaticích bude v sobotu 22. dubna od 9 hodin, i odpoledne.
 • Charita Uh. Hradiště zve do Dolního Němčí v sobotu 22. dubna, kde se uskuteční akce Během pro Domácí hospic Antonínek na trati 3,5 a 7 km. Registrace je ve 14 hodin v areálu muzea. Výtěžek ze startovného bude na Domácí hospic Antonínek.
 • Ohlášky před svatbou:
  V sobotu 22. dubna budou ve farním kostele oddáni Pavel Trubelík a MUDr. Kateřina Pokorná, oba farnost Zlín. A Tomáš Olbert a Tereza Korvasová, oba farnost Uherské Hradiště.
 • Petici za konec obchodu s lidmi a proti vykořisťování žen vyhlašuje Aliance pro rodinu. Kdo podpoří tuto petici, uvede jméno, příjmení, bydliště a podpis. Petiční listy jsou k podpisu v sakristii.