Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 23. 4. do 30. 4. 2023 - 17. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
23. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu pro Jakuba
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Annu Skřehotovou, živou a ++ rodinu
10:30 Jarošov: za + zetě Radka a jeho živou rodinu
15:00 Mařatice: za + rodiče Chlachulovy, + prarodiče, dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Hvožďovy a prosba o Boží milosti a požehnání pro živou rodinu
PO
24. 4.
sv. Jiří, mučedníka 07:30 klášterní: za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a za duše v očistci
17:30 farní:
18:00 farní: za + manžela, dceru a živou rodinu
ÚT
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelisty 07:30 farní: za + Jana Kolaju
18:00 klášterní: za zemřelého Pavla Hanzelku a za zemřelou rodinu a prosba o Boží milosti pro živou rodinu
ST
26. 4.
středa 3. velikonočního týdne 07:30 klášterní: za živé a zemřelé členy rodin Kovaříkovy, Hanákovy, Pavlacké, Haverovy
18:00 farní: za + Vlastu a Václava Hlavatých a rodinu Utěšených
ČT
27. 4.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 07:30 farní: za + rodiče a + sestry
18:00 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH

28. 4.
sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 07:00 farní:
07:30 farní: na úmysl dárce
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za zemřelou Františku a za živou rodinu
SO
29. 4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 07:30 farní: na poděkování dožitých 80 let a ochranu P. Marie a dary Ducha svatého
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královu s prosbou o zdraví a Boží požehnání a poděkování za prokázaná dobrodiní
NE
30. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 07:00 klášterní: za zemřelého Ladislava Durďáka, jeho manželku a za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Za + manžela, dceru a živou rodinu
10:30 Jarošov: za + syna Eduarda, živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za + manžela, dceru, sestru a jejího manžela, živou a + rodinu
18:00 klášterní: poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
 • v týdnu slavíme:
  • pondělí – sv. Jiří, mučedníka
  • úterý – svátek sv. Marka, evangelisty
  • sobota  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a patronky Evropy

 • Poděkování patří všem obětavým brigádníkům, kteří v pátek a sobotu pomohli s úklidem v kostele v Mařaticích. A všem obětavým mužům, kteří v pátek pomohli s demontáží varhan ve farním kostele. Pán Bůh zaplať.
 • Setkání manželů „Jedno srdce“ je v úterý v 18 hodin u františkánů.
 • Maltézská pomoc v Uherském Hradišti nabízí ve čtvrtek den otevřených dveří a v pátek návštěvu Domova pro seniory. Podrobnější informace jsou na vývěsce.
 • Víkendové setkání na faře pro děti připravující se na svátosti začíná v pátek v 17 hodin. Rodiče, přiveďte své děti s věcmi uvedenými na pozvánce. Program bude na páteční večer a celou sobotu. Vyvrcholením bude sv. smíření dětí. Děti ať přijdou připravené na svátost smíření.
 • Sbírka na varhany bude příští neděli při všech bohoslužbách ve farním kostele.
 • Petici za konec obchodu s lidmi a proti vykořisťování žen vyhlašuje Aliance pro rodinu. Kdo podpoří tuto petici, uvede jméno, příjmení, bydliště a podpis. Petiční listy jsou k podpisu v sakristii.
 • Skupina poutníků z naší farnosti putuje za týden do Compostely. Stejně jako loni nabízejí modlitbu na úmysly, které napíšete na lístky. Nejpozději do středy máte možnost napsat své úmysly na lístek a vhodit do košíků. Poutníkům děkujeme a žehnáme na cestu.
 • Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání bude na Velehradě v sobotu 13. května. Začátek je v 15 hodin adorací. Poté biskup Josef Nuzík nabízí hodinový prostor odpovědět na dotazy týkající se života diecéze a života ve farnostech. Proto do neděle 7. května máte možnost připravit si otázky, napsat na papír a vložit do označené krabice. Pouť vyvrcholí v 17 hodin mší svatou.