Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 11. 12. do 18. 12. 2022 - 50. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
11. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 07:00 klášterní: prosba za uzdravení maminky dvou dětí
08:30 farní: za spásu duše tragicky zesnulého mladého varhaníka s prosbou o Boží pomoc a sílu pro jeho blízké
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za rodinu Klementovu a Kuběnovu
14:00 Mařatice: na poděkování Městu Uherské Hradiště za opravu varhan a Boží požehnání pro město Uherské Hradiště
18:00 klášterní: poděkování za dožité životní jubileum s prosbou o Boží požehnání
PO
12. 12.
Panny Marie Guadalupské 07:30 klášterní: prosba za Boží pomoc pro dobrodince
17:30 farní:
18:00 farní: za zemřelého Josefa Makariuse
ÚT
13. 12.
památka sv. Lucie, panny a mučednice 06:30 farní: za + Andělu Kovaříkovou k 50 letům úmrtí a Boží požehnání pro vnučku a rodinu
18:00 klášterní: na úmysl dárce
ST
14. 12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 07:30 klášterní: za † manžela a rodiče z obou stran a za duše v očistci
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
15. 12.
čtvrtek 3. adventního týdne 06:30 farní: za rodinu Talašovu a duše v očistci
18:00 klášterní: na úmysl dárce

16. 12.
pátek 3. adventního týdne 06:30 farní: za Klementa a Marii Buršovy, potomky a duše v očistci
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za † Antonína Holáska, za † rodinu a za požehnání pro * rodinu
SO
17. 12.
17. prosince 07:30 farní: poděkování p. Bohu s prosbou, na úmysl dárce a duše v očistci
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za † Františka Machalu a za rodiče z obou stran
NE
18. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: na úmysl dárce
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za zemřelého manžela a živou a zemřelou rodinu
10:30 Jarošov: za + Františka Šuranského a za živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za paní Janu Neničkovou a jejího otce Františka a celou živou rodinu
18:00 klášterní: za † prarodiče, jejich † děti a vnuky a za † Josefa Zavadila

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Lucie, panny a mučednice
středa – sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

 • Roráty – ranní adventní mše sv. ke cti P. Marie jsou vždy v úterý, čtvrtek a pátek ve farním kostele v 6:30 hodin. Po mši sv. zveme rodiče s dětmi ke snídani na faře.
 • Velké poděkování za „misijní štrúdlování“ na podporu Papežského misijního díla. Díky vám jsme mohli odeslat 18 600 Kč. P. Bůh zaplať organizátorům a všem dárcům.
 • Dnes odpoledne je žehnání varhan v Mařaticích. Stane se tak při mši sv. ve 14 hodin za účasti biskupa Josefa Nuzíka.
 • Dnes je Adventní koncert Jiřího Pospíchala v 15:30 hodin u františkánů.
 • Nejen ty, kdo podporují Likvidaci lepry, ale i ostatní farníky zveme na společné setkání, které se uskuteční zítra v pondělí v 19 hodin na faře. Pracovníci nám chtějí vydat svědectví o zápasu s touto nemocí a promítnout filmy z jejich působení.
 • Svátost pomazání nemocných bude udělována u františkánů při mši sv. v úterý večer a ve středu ráno. Doporučujeme před pomazáním vykonat svátost smíření.
 • Setkání společenství seniorů bude ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Svátost smíření za přítomnosti kněží děkanátu Uh. Hradiště bude od pondělí do pátku dopoledne ve farním kostele od 8 do 10 hodin, odpoledne u františkánů od 15 do 18 hodin.
 • Animátoři mládeže děkanátu zvou mladé farníky na Velehrad v pátek v 18 hodin, na úvod mše sv., poté připravují turnaj v Bulancích. Přihlaste se na webových stránkách. Více informací je na vývěsce. Na setkání se těší animátoři a o. Radim.
 • Páteční večerní mše sv. u františkánů bude při svíčkách a zpěvu písní z Taizé a budeme rozjímat o příchodu Světla.
 • Příští neděli Arcibiskupské víno nabídne farníkům k zakoupení vína na vánoční stůl. Tuto možnost máte dopoledne po každé mši sv. před farním kostelem.
 • Příští neděli vyjde farní list Xaver. Nejpozději zítra zašlete své příspěvky.
 • Na stolku za lavicemi je tabulka: zapište se ke službě hlídání betléma ve farním kostele od neděle 25. 12. do Nového roku. Vždy se jedná o hlídání v odpoledních hodinách.