Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 29. 1. do 5. 2. 2023 - 05. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
29. 1.
4. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za zemřelé rodiče z obou stran a za celou živou rodinu a poděkování za přijatá dobrodíní
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, rodiče a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého manžela a tři zemřelé bratry a za zemřelé rodiče z obou stran a za živou rodinu
PO
30. 1.
pondělí 4. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za zemřelého Petra Kováčika
17:30 farní:
18:00 farní: za zdraví vnoučka a celou živou rodinu s prosbou o Boží ochranu
ÚT
31. 1.
památka sv. Jana Boska, kněze 07:30 farní: poděkování za dožitá léta s prosbou o další pomoc
18:00 klášterní: za duše v očistci
ST
1. 2.
středa 4. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za dar křtu pro Sárku
18:00 farní: za + rodiče, za živou a + rodinu a na úmysl dárce
ČT
2. 2.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 07:30 farní: ( volná intence )
17:30 Jarošov: poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání pro živou rodinu; za + manžela a dvoje rodiče
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní), a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)

3. 2.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 07:00 farní:
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
17:30 Jarošov: za + rodiče a ostatní členy rodiny s prosbou o požehnání pro živou rodinu
18:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba
SO
4. 2.
sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 06:30 farní: za uzdravení vztahů v rodině
18:00 klášterní: za zemřelého Vladimíra Pavelu a za Boží požehnání pro živou rodinu
NE
5. 2.
5. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Vladimíra Horehledě z Mařatic
10:30 Jarošov: za + rodiče, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Jana Bosca, kněze
čtvrtek – svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
pátek – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

 

 • Sbírka na Biblické dílo vynesla u františkánů 19 700 Kč, ve farním kostele 19 900 Kč a v Mařaticích 2300 Kč. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
 • Biskupové nás vyzývají, abychom finančním darem podpořili mládež na její cestě do Lisabonu. Proto do označené pokladničky vkládejte ještě tento týden své dary.
 • Velké poděkování vyslovuje Charita Uh. Hradiště všem koledníkům Tříkrálové sbírky. Poděkování patří Evě Bednaříkové za koordinaci sbírky v naší farnosti. Zveme dnes všechny koledníky – děti na bruslení na zimním stadion od 14:45 do 16:15 hodin. Bruslení je zdarma.
 • Další pozvánka je dnes pro děti na maškarní ples, který začíná v 15 hodin na orlovně.
 • Duchovní obnova Modliteb matek bude ukončena dnes ve františkánském kostele po mši sv. v 19 hodin.
 • Setkání manželů Jedno srdce je v úterý v 18 hodin u františkánů.
 • Žehnání svící bude ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu na začátku mše sv.
 • Návštěva nemocných bude v tomto týdnu ve čtvrtek dopoledne v Uh. Hradišti a v pátek v Jarošově.
 • Adorace za duchovní povolání bude ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v pátek po každé mši sv.
 • Centrum pro rodinu zve všechny maminky na Hromniční pouť do Šternberka, která se uskuteční v sobotu 4. února. Přihlaste se v sakristii na autobus, který odjíždí v 7 hodin z autobusového nádraží. Doprava 300 Kč se platí v autobuse.
 • Farní zabijačka bude v sobotu 4. února. Sobotní ranní mše sv. ve farním kostele bude výjimečně v 6:30 hodin.
 • Pěší pouť na Velehrad je příští neděli.
 • Dnes také vychází farní list Xaver, který je za lavicemi. Díky za příspěvky.