Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 19. 2. do 26. 2. 2023 - 08. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19. 2.
7. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Kobolkovou
08:30 farní: za + rodinu Vašíčkovu a živou a + rodinu Gajduškovu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče, prarodiče, manžela a bratra
15:00 Mařatice: za + Elišku Štěrbovou, duše v očistci a Boží požehnání
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
20. 2.
pondělí 7. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za zdraví a Boží milosti pro rodinu Hanákovou a příbuzné
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: za živé a ++ kmotřenky celé rodiny
ÚT
21. 2.
sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Hynčicovou
ST
22. 2.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 07:30 klášterní: POPELEČNÍ STŘEDA - za zemřelého o. Štěpána Hrdinu a za zemřelé rodiče a zemřelou kmotřenku
17:30 Jarošov: za živou a ++ rodinu
18:00 farní: za ++ spolupracovníky, kamarády, spolužáky a Boží ochranu pro jejich rodiny
ČT
23. 2.
čtvrtek po Popeleční středě 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, prarodiče, děti a za duše v očistci

24. 2.
pátek po Popeleční středě 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: Za živou a ++ rodinu Haničincovu
15:00 klášterní: Adorace
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelého manžela, živou rodinu, nemocného vnuka a za duše v očistci
SO
25. 2.
sobota po Popeleční středě 07:30 farní: na poděkování za Boží milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého
18:00 klášterní: za zemřelého Františka Krmíčka, manželku, rodiče z obou stran a za živou rodinu
NE
26. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: na úmysl rodiny Hanusových, za spojení a sjednocení
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Alenu Kromsiánovou, živou a ++ rodinu
10:30 Jarošov: za ++ rodiče Škráčkovy, Hrdinovy a za ostatní zemřelé z rodiny, za duše v očistci a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: za + rodinu Amortovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Vavřínikovy, bratra a za živou rodinu
  • Dnes je celocírkevní sbírka na Svatopetrský haléř. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Celostátní setkání františkánů proběhne v úterý na Velehradě. Mši sv. bude slavit nuncius v ČR Mons. Okolo v 18 hodin.
  • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
  • Popeleční středa je den přísného postu od masa a půst újmy. Při každé bohoslužbě bude udělována svátostina popelec.
  • Adorace a modlitba za Ukrajinu s prosbou za mír a pokoj v lidských srdcích bude ve čtvrtek v 18:45 hodin u františkánů.
  • Příprava dětí na svátosti s rodiči pokračuje ve čtvrtek a pátek vždy v 18 hodin na faře.
  • Křížové cesty v době postní budou v pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů. Každou postní neděli budou v 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
  • Charita Uherské Hradiště oslovuje farníky, aby pokud mají doma přebytečný vosk nebo ohořelé svíce, je donesli na faru nebo na ředitelství Charity k výrobě svící pro Ukrajinu.
  • Přijetí dospělých katechumenů mezi čekatele svátosti křtu bude v sobotu v 10 hodin v katedrále v Olomouci za přítomnosti biskupa Josefa Nuzíka. Školní děti, které mají být pokřtěny na Velikonoce, budou přijaty 1. neděli postní při mši sv. v 10 hodin.
  • Farní sbírka na opravu varhan bude příští neděli při mších sv. ve farním kostele.