Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 7. 5. do 14. 5. 2023 - 19. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
7. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou o Boží pomoc
10:30 Jarošov: za ++ rodiče Bilavčikovy, Kohoutkovy, Janečkovy a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelého Stanislava Hutku a za zemřelé rodiče
PO
8. 5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 07:30 klášterní: poděkování Pánu Bohu a prosba na úmysl dárce
18:00 farní: za + rodinu Jankujovu a Veleriánovu a duše v očistci
ÚT
9. 5.
úterý 5. velikonočního týdne 07:30 farní: za + manžela, dceru a + rodiče z obou stran
18:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Jakuba
ST
10. 5.
středa 5. velikonočního týdne 07:30 klášterní: poděkování Pánu Bohu za 90 let života a poděkování manželce za společná léta
18:00 farní: za + Petra Kratochvíla a duše v očistci
ČT
11. 5.
čtvrtek 5. velikonočního týdne 07:30 farní: za + rodinu Kaškovu a Kundratovu
18:00 klášterní: na poděkování

12. 5.
sv. Nerea a Achillea, mučedníků 06:30 farní: Adorace
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: za zemřelého Františka Křivánka, za dar zdraví a požehnání pro živou rodinu
SO
13. 5.
Panny Marie Fatimské 07:30 farní: za Růžencové společenství P. Marie Fatimské
08:30 klášterní: mše sv. pro ctitele sv. Františka z Assisi (za účasti terciářů)
18:00 klášterní: za zemřelou Marii a Františka Jurákovy a za živou a zemřelou rodinu a poděkování za prokázána dobrodíní
NE
14. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 klášterní: za zemřelého manžela a kamarádku
08:30 farní: za + rodiče a Ludvíka Surých
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + tetu, švagrovou, švagra, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
 • v týdnu slavíme:
  • pondělí – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  • sobota  Panny Marie Fatimské

 • Sbírka na varhany vynesla 50 700 Kč (Mařatice 4800 Kč). Pán Bůh zaplať.
 • Pěší pouť na Velehrad je dnes, odchod ve 12:30 hodin od farního kostela.
 • Dnes je májová pobožnost u Boží muky v Rybárnách v 16:30 hodin.
 • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou ve všední den 10 minut před každou mší svatou.
 • Setkání katechetek je ve středu v 18 hodin na faře.
 • Zápis dětí do MŠ s křesťanskou výchovou bude od úterý 9. do 11. května v době od 8:00 do 13:00 hodin. MŠ nabízí program v duchu křesťanských hodnot, spolupracuje s duchovními, vhodně doplňuje rodinu, sourozenci jsou spolu ve skupině. Den otevřených dveří proběhne 9. a 10. 5. dopoledne. Přijďte se podívat na přímou práci učitelek s dětmi. Více informací je na webu MŠ.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči bude přednostně ve čtvrtek v 18 hodin ve farním kostele. Rodiče, udělejte si čas se svými dětmi.
 • Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání bude na Velehradě v sobotu 13. května. Začátek je v 15 hodin adorací. Poté biskup Josef Nuzík nabízí hodinový prostor odpovědět na dotazy týkající se života diecéze a života ve farnostech. Proto ještě dnes máte možnost připravit si otázky, napsat na papír a vložit do označené krabice za lavicemi. Pouť vyvrcholí v 17 hodin mší svatou. Pro děti s rodiči je připraven program – naučná stezka kolem baziliky. Informace před bazilikou od 15 hodin.
 • Příští neděli 14. května je den modliteb za pronásledované křesťany. Nedělní sbírka bude na pronásledované křesťany.
 • Příští neděli při ranních bohoslužbách bude obnova křestních slibů pro pokřtěné v měsíci květnu.
 • Májová pobožnost příští neděli bude v 16:15 hodin u Boží muky v Mařaticích u hřbitova.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 15. května v 19 hodin na faře.
 • Setkání dětí z 2. tříd spolu s rodiči bude ve středu 17. května v 19 hodin ve farním kostele.
 • Farní list Xaver je k rozebrání za lavicemi.