Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 2. 4. do 9. 4. 2023 - 14. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
2. 4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 07:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu
08:30 farní: za + manžela Jindřicha, rodinu Filgasovu a Zelíkovu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče, bratra, sestru s manželem a s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, bratra a za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
PO
3. 4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 07:30 klášterní: za zdraví a Boží milosti pro rodinu Kobolkovu
17:30 farní:
18:00 farní: na úmysl dárce
ÚT
4. 4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Krauseovy a za Boží milosti pro živou rodinu
ST
5. 4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 07:30 klášterní: za zemřelou rodinu Mléčkovu a za zemřelou rodinu Kašnou
18:00 farní: za + příbuzné a přátele
ČT
6. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK 17:30 Jarošov: za živé a + kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (ZELENÝ ČTVRTEK)
19:00 farní: ( volná intence )

7. 4.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 11:00 farní: Křížová cesta městem
15:00 farní: obřady Velkého pátku
15:00 Jarošov: obřady Velkého pátku
17:00 klášterní: obřady Velkého pátku
19:30 kaple sv. Rocha: Křížová cesta na Rochus
SO
8. 4.
BÍLÁ SOBOTA 20:00 Jarošov: za živou a + rodinu Daňkovu a Minaříkovu
20:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královu a Mačugovu, prosba o zdraví a poděkování za prokázaná dobrodiní (slavnostní vigilie Veliké noci)
21:00 farní: ( volná intence )
NE
9. 4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 07:00 klášterní: poděkování Pánu Bohu a prosba na úmysl dárce a za duše v očistci
08:30 farní: za + P. Stanislava Marečka
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci a za živou rodinu
10:30 Mařatice: za živé a + farníky z Mařatic a dobrodince, za + Jaroslava Vojtěška
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
 • Velké poděkování patří za dary při farní sbírce na restaurování varhan ve farním kostele. Vybralo se 43 900 Kč (Mařatice 3700 Kč) Pán Bůh zaplať. (stav konta v Xaveru).
 • Poděkování patří všem brigádníkům, kteří v sobotu pracovali na St. Hutích.
 • Dnes je pěší pouť na Velehrad. Odchod od farního kostela ve 12:30 hod.
 • Křížová cesta bude dnes ve 14:30 hod. v Mařaticích a večer v 17:30 hod. u františkánů.
 • Příležitost ke sv. smíření za účasti více kněží bude od pondělí do středy dopoledne ve farním kostele od 8 do 10 hodin, ve františkánském kostele odpoledne od 15 do 18 hodin.
 • Zelený čtvrtek je dnem ustanovení svátosti eucharistie a kněžství. Připomínka Poslední večeře bude při mši sv. v 18 hodin ve františkánském kostele a v 19 hodin ve farním kostele. Po mši následuje bdění a modlitby Svatá hodina v Getsemanské zahradě.
 • Velký pátek je den přísného postu od masa a postu újmy. V 8 hodin bude ve farním kostele modlitba ranních chval. Zveme rodiny s dětmi a všechny farníky na pobožnost křížové cesty. Vycházíme v 11 hodin od farního kostela k františkánům. Ve 12 hodin zveme hlavně děti na klepání od františkánů k farnímu kostelu.
 • Velkopáteční obřady budou v 15 hodin ve farním kostele a v 17 hodin u františkánů. Po obřadech následuje bdění u Božího hrobu. Zapište se rodiny nebo manželé na hodinovou stráž u Božího hrobu ve farním kostele.
 • Křížová cesta na Rochus bude začínat v 19:30 hod. z Vinohradské ulice.
 • Bílou sobotu začneme ve farním kostele v 8 hodin modlitbou ranních chval. V sobotu se koná sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě a františkánskou misii ve Svaté zemi.
 • Slavnost vigilie Vzkříšení začíná ve 20 hodin u františkánů a ve 21 hodin ve farním kostele. Přijďte prožít nejradostnější liturgii Velikonoc s obnovou křestních slibů.
 • Nedělní slavnost Zmrtvýchvstání Páně má nedělní program bohoslužeb. Jen v Mařaticích bude mše sv. dopoledne v 10:30 hod. Při všech bohoslužbách bude diecézní sbírka na úhradu platů kněží. K této sbírce zasílá otec biskup Josef informační leták o ekonomické situaci v diecézi. Vezměte si ho při východu z kostela. Při všech bohoslužbách bude žehnání svátečních pokrmů, které přineste v ošatkách před oltář.
 • Poděkování patří všem, kdo se zapojili do sbírky postní almužny a odevzdali své pokladničky. Pán Bůh zaplať. Kdo zapomněl doma, přineste v týdnu do sakristie.
 • Dnes také vychází farní list Xaver, který je na stolku za lavicemi. Rozeberte si KT, poselství nemocným a jiné.