Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 26. 3. do 2. 4. 2023 - 13. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + Zdeňka Kanizu, + rodiče Dvouleté a syna Josefa, + Marii Jestřabíkovou a živé rodiny
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče Malinovy, Petříkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelého Bohumila Omelku a za živou a zemřelou rodinu
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
PO
27. 3.
pondělí 5. postního týdne 07:30 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek, za pracovníky Charity UH
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: na poděkování Pánu Bohu za dožitá léta s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie a dary Ducha svatého
ÚT
28. 3.
úterý 5. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou rodinu Šprtelovou
ST
29. 3.
středa 5. postního týdne 07:30 klášterní: za zemřelého Jaroslava Smetku a za zemřelé rodiče z obou stran a za Boží milosti pro živou rodinu
18:00 farní: za rodiče a živou a + rodinu
ČT
30. 3.
čtvrtek 5. postního týdne 07:30 farní: za děti, vnučku, tetu Šaratovou, umírající a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelého Miroslava Dudu a za zemřelé rodiče z obou stran

31. 3.
pátek 5. postního týdne 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: za + a trpící na Ukrajině, za ukončení války, umírající a duše v očistci
15:00 klášterní: Adorace
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl dárce
SO
1. 4.
sobota 5. postního týdne 07:30 farní: za + manžela, bratra a rodiče s obou stran
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královou a Ondráčkovou, a prosba o zdraví a milosti, také za poděkování za prokázaná dobrodiní
NE
2. 4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 07:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu
08:30 farní: za + manžela Jindřicha, rodinu Filgasovu a Zelíkovu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče, bratra, sestru s manželem a s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, bratra a za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
 • Dnes velké poděkování za dary při farní sbírce na restaurování varhan. Pán Bůh zaplať.
 • Poděkování patří všem technikům, kteří pomáhali se zprovozněním varhan u oltáře.
 • Křížová cesta bude dnes v 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
 • Příležitost ke sv. smíření za účasti více kněží bude od pondělí do pátku dopoledne ve farním kostele od 8 do 10 hodin, ve františkánském kostele odpoledne od 15 do 18 hodin.
 • Křížová cesta na Rochus bude v úterý, v 9:30 hodin je sraz na parkovišti pod Rochusem. Cestu organizuje Charita UH a všichni jsou zváni. Na závěr bude v 11 hodin mše svatá.
 • Setkání manželů „Jedno srdce“ bude v úterý v 18 hodin u františkánů. Je třeba se přihlásit e-mailem.
 • Návštěva nemocných bude už v tomto týdnu: v Jarošově ve středu dopoledne, v Uh. Hradišti ve čtvrtek dopoledne.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje v pátek křížovou cestou ve františkánském kostele v 17.30 hodin. Sraz dětí v 17:15 hodin v sakristii.
 • Křížová cesta bude v pátek v 7 hodin ve farním kostele.
 • Na sobotu 1. 4. (to není apríl) dopoledne připravujeme brigádu na St. Hutích, kde chceme seřezat staré suché stromy a provést další jarní práce. Mužové, udělejte si čas.
 • Květnou nedělí – za týden – začínáme slavit Svatý týden. Na úvod každé bohoslužby bude žehnání jívových ratolestí, které si přineste s sebou. Přineste s sebou do kostela postní almužny do připravené krabice.
 • Pouť na Velehrad bude příští neděli.
 • I v letošním roce budeme realizovat program Otevřené brány. Proto oslovujeme studenty nebo i dospělé, kteří by o víkendech v květnu, červnu a září a pak po celou dobu prázdnin provázeli návštěvníky ve farním kostele. Služba je finančně ohodnocena. Proto se hlaste ve farním kanceláři nejpozději do Velikonoc.