Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 6. 11. do 13. 11. 2022 - 45. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
6. 11.
32. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za nemocného manžela a na úmysl dárce
10:00 farní: za myslivce - Hubertská mše
10:30 Jarošov: za † rodiče Krčovy a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
16:00 Mařatice: dušičková pobožnost
18:00 klášterní: za † pana Sochorce, Zdeňka Kozumplíka, celou † rodinu a za duše v očistci
PO
7. 11.
pondělí 32. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za Boží požehnání v našich rodinách a za duchovní obrácení a za více víry, lásky a milosrdenství v rodinách
18:00 farní: za † rodinu a duše v očistci
ÚT
8. 11.
úterý 32. týdne v mezidobí 07:30 farní: za † Miladku Maksovou a živou rodinu
18:00 klášterní: za † rodiče Strnkovy, za † manžela a za * rodinu
ST
9. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky 07:30 klášterní: za † manžela za * a † rodinu Hejdovou
18:00 farní: za živou rodinu a duše v očistci
ČT
10. 11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 07:30 farní: za živou a † rodinu Horákovu a Samkovu a duše v očistci
18:00 klášterní: za † Josefa Vávru a za duše v očistci

11. 11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa 07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: na úmysl dárce
SO
12. 11.
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 07:30 farní: za nemocnou osobu a duše v očistci
18:00 klášterní: za † rodiče Ohnoutkovy, Snopkovy a Blahovy a s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
NE
13. 11.
33. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za † manžela, vnuka a dvoje rodiče a za * rodinu
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za † rodiče Batůškovy a živou rodinu
10:30 Jarošov: za † Josefa Komárka, rodiče Komárkovy a Růžičkovy
15:00 Mařatice: poděkování za dožitých 90 let života a za celou živou a † rodinu
18:00 klášterní: za † Jiljího Šabatu a za * a † rodinu