Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 25. 12. do 1. 1. 2023 - 52. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 00:00 klášterní: půlnoční - za Boží pomoc, dar zdraví a Boží požehnání a milosti Ducha Svatého
07:00 klášterní: za dar zdraví těla a duše a za Boží požehníní
08:30 farní: za ++ rodiče Vančíkovy a manžela Fučíka
10:00 farní: za Boží požehnání pro rodiny v naší farnosti
10:30 Jarošov: za ++ rodiče, švagra, živou a zemřelou rodinu a požehnání pro živou rodinu
10:30 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za Boží milosti a ochranu pro vnoučata
PO
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 07:00 klášterní: za zemřelého kněze Štěpána Hrdinu a za duše v očistci
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za zpěváky a hudebníky naší farní scholy
10:30 Jarošov: za + manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: - na úmysl celebranta
ÚT
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 07:30 farní: za dar uzdravení s prosbou o sílu Ducha Svatého
18:00 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
ST
28. 12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků 07:30 klášterní: za zemřelou Marii Drgovou a za živou a zemřelou rodinu
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
29. 12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 07:30 farní: za ženy, které uklízejí v kostele a na faře
18:00 klášterní: za zemřelé starečky Achylesovy

30. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 07:30 farní: za Boží požehnání pro manžele a rodiny ve farnosti
15:00 Mařatice: za rodiny ve farnosti
18:00 klášterní: za zemřelého Jaroslava Smetku a za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
SO
31. 12.
sv. Silvestra I., papeže 07:30 farní: za komunity sester Svatého Kříže a Svatého Vincence v Kroměříži
15:00 klášterní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání a milosti Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
16:00 farní: na poděkování P. Bohu za přijaté dary a milosti v uplynulém roce
23:00 Mařatice: za občany města Uherské Hradiště a jeho představitele
NE
1. 1.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 07:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za členy chrámového sboru a varhaníky v našich kostelech
10:00 farní: za Boží ochranu pro farníky v novém roce
10:30 Jarošov: za živé a ++ ženy a muže z Jarošova
18:00 klášterní: za poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
úterý – svátek sv. Jana, apoštola
středa – svátek betlémských neviňátek, mučedníků
pátek – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

 

 • Dnes je výjimečně v Mařaticích mše sv. už v 10:30 hodin.
 • Farní sbírka na restaurování varhan ve farním kostele je dnes při každé mši sv. Díky za vaše dary. Od příštího roku budou pravidelné farní sbírky na varhany vždy poslední neděli v měsíci.
 • Při jarmarku dětí MŠ s křesťanským zaměřením darovali na opravu varhan 6700 Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Zapište se ke službě hlídání betléma ve farním kostele dnes odpoledne.
 • Žehnání vína bude při ranní mši sv. v úterý na svátek sv. Jana.
 • Vánoční benefiční koncert Charity Uherské Hradiště se uskuteční ve čtvrtek 29. 12. v 16 hodin ve farním kostele. Smíšený sbor Dvořák z Uh. Brodu vystoupí s vánočním programem. Vstupenky možno zakoupit na infocentru.
 • Svátek Svaté rodiny slavíme v pátek. Manželé, přijďte obnovit manželské sliby při ranní mši sv. v 7:30 hodin ve farním kostele a večer v 18:00 hodin u františkánů.
 • Děkovná bohoslužba za dary roku 2022 bude v sobotu ve farním kostele v 16 hodin.
 • Mše sv. za město Uherské Hradiště bude v sobotu v noci ve 23 hodin v Mařaticích. S Božím požehnání vstoupíme do nového roku 2023 na závěr mše svaté.
 • Příští neděli je slavnost P. Marie, Matky Boží, která je zasvěceným svátkem s povinnou účastí na mši sv. Nový rok je dnem modliteb za světový mír.
 • Pozvánka na děkanátní ples ve Starém Městě: uskuteční se v sobotu 14. ledna 2023. Lístky jsou stále za 150 Kč a zakoupit si je můžete u nás v sakristii.