Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 15. 1. do 22. 1. 2023 - 03. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
15. 1.
2. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za Boží požehnání a ochranu pro Jakuba
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: ( volná intence )
10:30 Jarošov: za + rodiče z obou stran, sourozence, živou rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za + rodiče Špačkovy, syna Františka, manžele Zacharovy, Miroslava Kalabuse a živou rodinu
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
16. 1.
pondělí 2. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: za + rodiče a prarodiče Vaňkovy a za syna Pavla a za + rodinu Jarolýmovou
17:30 farní: Adorace
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
17. 1.
památka sv. Antonína, opata 07:30 farní: poděkování P. Bohu za prokázaná dobrodiní a milosti s prosbou o ochranu do dalších let
18:00 klášterní: za rodinu Hanusovou, za smíření, sjednocení a odpuštění
ST
18. 1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 07:30 klášterní: za + rodiče Pudelkovy a za + prarodiče z obou stran, za * rodinu a za duše v očistci
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
19. 1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobí 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za dary Ducha Svatého pro celou rodinu

20. 1.
sv. Fabiána, papeže a mučedníka 07:00 farní: Adorace
07:30 farní: za ++ rodiče, dceru a živou rodinu
15:00 klášterní: Adorace
18:00 klášterní: za + Karla Kutru a za * a + rodinu
SO
21. 1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 07:30 farní: za dar zdraví, víry, života a přijatá dobrodiní pro živou a ++ rodinu
18:00 klášterní: za + Pavla Marka, bratra Svatopluka, rodiče a za * rodinu
NE
22. 1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + Augustinu Hubenou a živou a ++ rodinu
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za živou a ++ rodinu
15:00 Mařatice: za + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17:00 farní: ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů
18:00 klášterní: za + bratra Božetecha Koryčánka a za požehnání pro * rodinu

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Antonína, opata
středa – P. Marie, Matky jednoty křesťanů
sobota – sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

  • Dnes je poslední den, kdy je možno přispět na Tříkrálovou sbírku. Nyní po mši sv. budou stát zástupci Charity s pokladničkou před kostelem. Koho koledníci nenavštívili, může přispět.
  • Poděkování patří všem, kdo přispěli svým darem do tomboly na Děkanátní ples.
  • Setkání Pastorační rady farnosti bude zítra v pondělí v 19 hodin na faře.
  • Příští neděli je neděle Božího slova. Sbírka bude darem na Biblické dílo.
  • Od úterý probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli bude také ekumenická bohoslužba. Zveme všechny farníky do farního kostela, kde bohoslužba začne v 17 hodin.
  • Pozvánka na Velehrad: příští neděli bude slavit biskup Josef Nuzík mši sv. v 10 hodin k Matce unie na Velehradě.
  • Setkání ekonomické rady farnosti připravujeme v pondělí 23. ledna v 19 hodin na faře.
  • Centrum pro rodinu zve všechny maminky na Hromniční pouť do Šternberka, která se uskuteční v sobotu 4. února. Přihlaste se v sakristii na autobus, který odjíždí v 7 hodin z autobusového nádraží. Při přihlášce uhraďte za autobus 300 Kč.