Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 19. 3. do 26. 3. 2023 - 12. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
19. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 07:00 klášterní: za zemřelého Karla a Josefu Trávníčkovy a Josefa Menyharta a Františku Varmužovou
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + rodiče a duše v očistci
10:30 Jarošov: za + Zdeňku Koníčkovou, manžela a ochranu Panny Marie pro syna Michala
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelou Josefu Jančálkovou - Slováčkovou a za duše v očistci
PO
20. 3.
SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 07:30 klášterní: za manžele Cigošovy
17:30 farní:
18:00 farní: za Boží vůli pro nemocnou švagrovou
ÚT
21. 3.
úterý 4. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
ST
22. 3.
středa 4. postního týdne 07:30 klášterní: za Boží požehnání pro rodinu Hanákovou a příbuzné
18:00 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní
ČT
23. 3.
čtvrtek 4. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: na poděkování za 50 let života a prosba o dar zdraví

24. 3.
pátek 4. postního týdne 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl celebranta (vigilie Zvěstování Páně, patrocinium kostela)
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
SO
25. 3.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 07:30 farní: za + Miroslava Kadlece, + rodiče, sestry a živou rodinu
18:00 klášterní: za požehnání pro modlitby matek (Zvěstování Páně, patrocinium kostela)
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
NE
26. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + Zdeňka Kanizu, + rodiče Dvouleté a syna Josefa, + Marii Jestřabíkovou a živé rodiny
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče Malinovy, Petříkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelého Bohumila Omelku a za živou a zemřelou rodinu
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
 • Poděkování patří ženám, které připravily sladkosti na sobotní duchovní obnovu. Poděkování patří mužům, kteří včera pomohli varhanici Lucii při stěhování na kůru. Poděkování patří mužům, kteří vylíčili část schodiště na faře a opravili omítky ve spolčovně. Všem Pán Bůh zaplať.
 • Křížová cesta bude dnes v 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
 • Dnes večer zveme farníky do farního sklepa na setkání v předvečer slavnosti sv. Josefa. Začínáme v 17 hodin.
 • Zítra v pondělí je přeložená slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Slavnost máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši sv., ve farním kostele v 18 hodin.
 • Setkání seniorů je ve středu po ranní mši sv. u františkánů.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje ve čtvrtek a v pátek v 18 hodin na faře.
 • Křížová cesta bude v pátek v 7 hodin ve farním kostele a v 17:30 hodin u františkánů.
 • Triduum společenství Modlitby matek bude v pátek, v sobotu a neděli vždy po večerní mši sv. u františkánů.
 • Setkání mládeže děkanátu Uh. Hradiště STUDNA bude tento pátek v Jalubí. Začátek je v 18 hodin mší sv. a následuje křížová cesta.
 • Slavnost Zvěstování Páně slavíme nastávající sobotu. Už v pátek večer začíná patrocinium v 18 hodin u františkánů. Slavnost pokračuje v sobotu mší sv. v 7:30 hodin ve farním kostele.
 • POZOR! Příští neděli je změna času. Hodiny si posouvají o hodinu dopředu, noc bude o hodinu kratší.
 • Příští neděli bude měsíční farní sbírka na opravu varhan ve farním kostele.
 • I v letošním roce budeme realizovat program Otevřené brány. Proto oslovujeme studenty nebo i dospělé, kteří by o víkendech v květnu, červnu a září a pak po celou dobu prázdnin provázeli návštěvníky ve farním kostele. Služba je finančně ohodnocena. Proto se hlaste ve farním kanceláři nejpozději do Velikonoc.