Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 12. 3. do 19. 3. 2023 - 11. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
12. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 07:00 klášterní: za zemřelého Miroslava, za zemřelou rodinu a prosba o Boží požehnání a milosti pro živou rodinu
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + manžela, prarodiče a rodiče z obou stran a živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
13. 3.
pondělí 3. postního týdne 07:30 klášterní: za uzdravení vnuků a za Boží ochranu celé rodiny
(dnes 10 let od zvolení pp. Františka - prosme, ať ho Bůh posiluje v jeho službě)
17:30 farní:
18:00 farní: za + bratry a sestru Kolajovu a jejich rodiče a živou rodinu
ÚT
14. 3.
úterý 3. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelou sestru, rodiče z obou stran a prosba o Boží požehnání a zdraví pro živou rodinu
ST
15. 3.
středa 3. postního týdne 07:30 klášterní: za Boží pomoc a milosti pro vnučku a Boží pomoc pro celou rodinu
18:00 farní: za + Otýlii Slezákovou a + rodinu Hejnovu
ČT
16. 3.
čtvrtek 3. postního týdne 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Šestákovy a s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

17. 3.
pátek 3. postního týdne 07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní:
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelou sestru Aničku a zemřelou neteř Hanu
SO
18. 3.
sobota 3. postního týdne 12:00 farní: na poděkování P. Bohu s prosbou za otce Radima, celou živou a + rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a za živou rodinu
NE
19. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 07:00 klášterní: za zemřelého Karla a Josefu Trávníčkovy a Josefa Menyharta a Františku Varmužovou
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + rodiče a duše v očistci
10:30 Jarošov: za + Zdeňku Koníčkovou, manžela a ochranu Panny Marie pro syna Michala
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelou Josefu Jančálkovou - Slováčkovou a za duše v očistci
  • Křížové cesty v době postní: v pátek ráno v 7 hodin ve farním kostele a večer v 17:30 hodin u františkánů, každou postní neděli v 14:30 hodin v Mařaticích a večer v 17:30 hodin u františkánů.
  • Dnes při mši sv. se koná obnova křestních slibů pro pokřtěné v měsíci březnu.
  • Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční zítra v pondělí v 19 hodin na faře. Je přístupná všem farníkům.
  • Biskupská vizitace farnosti proběhne v pátek za účasti biskupa Antonína Baslera.
  • Postní duchovní obnova bude probíhat ve farnosti v pátek a sobotu. Začínáme v pátek u františkánů od 15 hodin sv. smíření a adorací, v 17:30 hodin křížovou cestou, v 18 hodin mší sv. Po mši sv. následuje první postní katecheze jáhna Pavla Černůšky, který povede postní kázání o životě sv. Anny Schäffer. Sobotní katecheze budou ve farním kostele. Ranní mše sv. nebude. První katecheze bude v 9 hodin, po ní bude možnost adorace, svátosti smíření nebo občerstvení na faře. V 10:30 hodin bude druhá katecheze, následuje ztišení nebo adorace. Vyvrcholením bude ve 12 hodin mše sv. Milí farníci, udělejte si čas zastavit se uprostřed postní doby a připravit se na Velikonoce.
  • Příští neděli zveme farníky do farního sklepa na setkání v předvečer slavnosti sv. Josefa. Začínáme v 17 hodin.
  • Charita Uherské Hradiště děkuje všem obětavým dárcům, kteří sesbírali přes 200 kg vosku, z nichž zaměstnanci Charity vyrobili více než 500 zákopových svící pro Ukrajinu. Všechny už byly exportovány na Ukrajinu. Všem patří poděkování. Sbírka vosku je ukončena.