Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 18. 12. do 25. 12. 2022 - 51. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
18. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 klášterní: na úmysl dárce
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za zemřelého manžela a živou a zemřelou rodinu
10:30 Jarošov: za + Františka Šuranského a za živou a ++ rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: za paní Janu Neničkovou a jejího otce Františka a celou živou rodinu
18:00 klášterní: za † prarodiče, jejich † děti a vnuky a za † Josefa Zavadila
PO
19. 12.
19. prosince 07:30 klášterní: za živou a zemřelou rodinu
17:30 farní:
18:00 farní: ( volná intence )
ÚT
20. 12.
20. prosince 06:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče a za živou a zemřelou rodinu
ST
21. 12.
21. prosince 07:30 klášterní: za dar zdraví těla i duše, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
18:00 farní: ( volná intence )
ČT
22. 12.
22. prosince 06:30 farní: za všechny živé i + přátele s prosbou o Boží požehnání
18:00 klášterní: za dar zdraví duše i těla a za dary Ducha Svatého

23. 12.
23. prosince 06:30 farní: za řeholní komunitu sester františkánek v našem městě
15:00 klášterní:
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, bratra, sestru a za živou rodinu
SO
24. 12.
svátek Štědrý den 07:30 klášterní: na úmysl celebranta
15:00 farní: za děti a školní mládež v naší farnosti
20:00 Jarošov: za mír ve světě
22:00 farní: za růst víry, naděje a lásky v našem městě
NE
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 00:00 klášterní: půlnoční - za Boží pomoc, dar zdraví a Boží požehnání a milosti Ducha Svatého
07:00 klášterní: za dar zdraví těla a duše a za Boží požehníní
08:30 farní: za ++ rodiče Vančíkovy a manžela Fučíka
10:00 farní: za Boží požehnání pro rodiny v naší farnosti
10:30 Jarošov: za ++ rodiče, švagra, živou a zemřelou rodinu a požehnání pro živou rodinu
10:30 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za Boží milosti a ochranu pro vnoučata
 • Dnes po ranní i hrubé mši sv. budete mít možnost zakoupit si k vánočnímu stolu nebo jako vánoční dar víno z Arcibiskupských sklepů k Kroměříže. Před kostelem kupujte u odborníka Pavla Dynky.
  20 % ze zisku bude náležet do farnosti.
 • Roráty – ranní adventní mše sv. ke cti P. Marie jsou vždy v úterý, čtvrtek a pátek ve farním kostele v 6:30 hodin. Po mši sv. zveme rodiče s dětmi ke snídani na faře.
 • Svátost smíření za přítomnosti kněží děkanátu Uh. Hradiště bude ještě tento týden od pondělí do pátku dopoledne ve farním kostele od 8 do 10 hodin, odpoledne u františkánů od 15 do 18 hodin.
 • V sobotu na Štědrý den bude ranní mše sv. jen u františkánů v 7:30 hodin. Děti s rodiči zveme na dětskou mši sv. do farního kostela na 15 hodin. „Půlnoční“ mše sv. bude ve farním kostele ve 22 hodin a u františkánů ve 24 hodin.
 • Na slavnost Narození Páně – v neděli je nedělní program bohoslužeb, jen v Mařaticích bude mše sv. už v 10:30 hodin.
 • Farní list Xaver vychází dnes a je za lavicemi. Vezměte i list navíc s programem na Vánoce jako pozvání pro sousedy.
 • Na stolku za lavicemi je tabulka: zapište se ke službě hlídání betléma ve farním kostele od neděle 25. 12. do Nového roku. Vždy se jedná o hlídání v odpoledních hodinách.
 • V sobotu 14. ledna v příštím roce bude Děkanátní ples ve Starém Městě. Lístky jsou stále za 150 Kč a zakoupit si je můžete u nás v sakristii.
 • Druhá pozvánka je pro mládež na Světové setkání mládeže v Lisabonu v Portugalsku, které se koná se Sv. otcem Františkem první týden v srpnu. Více informací je na webu svetovednymladeze.cz, základní informace jsou ve farním listu. Kdo zaplatí do 20. prosince zálohu 5000 Kč, jako výhodu dostává slevu 1000 Kč, podporu od diecéze 3500 Kč a od farnosti 1500 Kč.