Pořad bohoslužeb

22. července 2018

29. července 2018


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
22. 7. 2018
700klášterníZa uzdravení syna Dominika.
830farníZa živou a † rodinu Kaňovu a Novosadovu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa živou a † rodinu a duše v očistci
1445Mařatice
1800klášterníPoděkování za 40 let manželství.
pondělí
23. 7. 2018
700klášterníZa dary Ducha Svatého a ochranu rodiny.
1800farní
úterý
24. 7. 2018
730farní
1800klášterníZa † Františka Dokulila.
středa
25. 7. 2018
730klášterníZa † maminku Olgu.
1800farní
čtvrtek
26. 7. 2018
730farníZa živou a † rodinu Kaškovu a Kaundratovu
1800klášterníZa † Vladimíra Pavelu.
pátek
27. 7. 2018
730farní
1800klášterníZa † Annu Lízalovou.
sobota
28. 7. 2018
730farní
1800klášterníZa Šupku Josefa.
neděle
29. 7. 2018
700klášterníZa † manžela Antonína Kostrůnka a živou rodinu.
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa †dvoje rodiče a prarodiče
1030JarošovZa † dvoje rodiče, bratra Josefa a Pavla a pana faráře Josefa Šoustka
1445MařaticeNení mše svatá
1800klášterníZa † Alenku Šupkovou.