Pořad bohoslužeb

18. srpna 2019

25. srpna 2019


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
18. 8. 2019
700klášterníZa † manžela a syna a celou * a † rodinu.
830farníZa † Jaroslava Kuželu, rodiče z obou stran a živou a † rodinu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030MařaticePoutní mše svatá u sv. Rocha
1800klášterníPoděkování P. Bohu za 60 let společného života.
pondělí
19. 8. 2019
730klášterníZa † sestru Leopoldu Horákovu a tetu Marii, duše v očistci.
1800farníZa † Josefa Horňáka a Boží ochranu pro živou rodinu
úterý
20. 8. 2019
730farníZa † manžela, jeho rodiče a sourozence
1800klášterníZa novomanžele Haničincovi s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
středa
21. 8. 2019
730klášterníZa † rodiče a duše v očistci.
1800farníNa fundační úmysl za † dárce
čtvrtek
22. 8. 2019
730farníZa † rodiče a prarodiče
1800klášterníZa † rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci a * rodinu.
pátek
23. 8. 2019
730farníza † manžela, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu
1800klášterníZa † rodiče a duše v očistci.
sobota
24. 8. 2019
730farníZa † manžela, živou a † rodinu
1800klášterníZa † Aloise Kozelka, * a † rodinu.
neděle
25. 8. 2019
700klášterníZa † Ludmilu Huňkovu a rodiče z obou stran a * rodinu.
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníPoděkování za 20 let manželství
1030JarošovZa † rodiče Němečkovy, duše v očistci a živou rodinu
1500Mařatice
1800klášterníZa † Františka Dřinku, a za * a † rodinu.