Pořad bohoslužeb

23. září 2018

30. září 2018


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
23. 9. 2018
700klášterníZa dar zdraví, Boží požehnání a † rodinu.
830farníZa farníky a dobrodinvce farnosti
1000farníZa † manžela, poděkování za 75 let života a živou a † rodinu
1030JarošovZa †† rodiče Angrovy a Dudovy, dva bratry, švagrovou, živou rodinu a duše v očistci
1445MařaticeZa † rodinu Havlíčkovu, Jaroslava Vojtěška, Aloise Radu a živou rodinu
1800klášterníZa † rodiče a živou rodinu.
pondělí
24. 9. 2018
730klášterníZa bratra Jaromíra a vnuka Petra.
1800farníZa † syna a dar zdraví pro celou rodinu
úterý
25. 9. 2018
730farníZa † rodiče Vlkovy, jejich † děti, švagra a synovce
1800klášterníNa poděkování za dar zdraví a přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a Boží ochranu.
středa
26. 9. 2018
700klášterníZa † Šimona Ivičiče.
1800farníNa poděkování P. Bohu na 50 let života a živou rodinu
čtvrtek
27. 9. 2018
730farníZa † Jožku a Zdeňku Náplavovy
1800klášterníZa živou a † rodinu Molkovu a Mrnuštíkovu.
pátek
28. 9. 2018
730farníZa těžce nemocnou maminku
1030JarošovZa živé a †† farníky ročníku 1945
1800klášterníZa † rodiče Stuchlíkovy, Ondrášovy a živou s † rodinu.
sobota
29. 9. 2018
730farníZa † rodinu a duše v očistci
1800klášterníZa † manžela, tatínka Jiřího Ohnoutka s prosbou o ochranu pro celou rodinu.
neděle
30. 9. 2018
700klášterníZa † Ludmilu Ivičičovu.
830farníZa Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa †† rodiče Suchánkovy, syna, vnuka Vojtěcha a živou rodinu
1445MařaticeNa poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého do dalších let.
1800klášterníNa daný úmysl.