Pořad bohoslužeb

20. ledna 2019

27. ledna 2019


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
20. 1. 2019
700klášterníNa úmysl dárce (A)
830farníZa † Jaroslava Kalandříka a bratry
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa † manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci
1500MařaticeZa † manžela, dvoje rodiče a o pomoc a Boží požehnání pro živou rodinu
1800klášterníZa † Gabrielu Křížovou a za † a * rodinu.
pondělí
21. 1. 2019
730klášterníNa úmysl dárce.
1800farníZa † Ludmilu Pavlackou a manžela
úterý
22. 1. 2019
730farníZa úspěšnou léčbu a uzdravení těžce nemocné osoby
1800klášterníNa úmysl dárce.
středa
23. 1. 2019
730klášterníZa dar víry pro vnuka.
1800farníZa † rodinu Kořínkovu a Dupalovu
čtvrtek
24. 1. 2019
730farní
1800klášterníPoděkování P. Bohu za přijaté milosti s prosbou na úmysl dárce a duše v očistci.
pátek
25. 1. 2019
730farní
1800klášterníPoděkování P. Bohu za rodiče, prarodiče, † rodinu a duše v očistci.
sobota
26. 1. 2019
730farní
1800klášterníZa † rodiče z obou stran a živou rodinu a poděkování za přijatá dobrodiní.
neděle
27. 1. 2019
700klášterníNa úmysl dárce.
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa † Jana Pavlackého a manželku
1030JarošovZa rodinu Klementovu a Kuběnovu
1500MařaticeZa † Aloise Radu, Jaroslava Vojtěška a živou rodinu
1800klášterníNa úmysly modliteb matek.