Pořad bohoslužeb

10. listopadu 2019

17. listopadu 2019


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
10. 11. 2019
700klášterníZa nemocnou osobu, za * a † rodinu.
830farníZa † Marii Vaňkovou a jejího † syna Miloslava
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa živou a † rodinu a ochranu Panny Marie proživou rodinu
1500MařaticeZa † Marii Kosíkovou, manžela, živou a † rodinu a duše v očistci
1800klášterníZa boží požehnání, ochranu a dary Ducha Sv. pro Vojtěcha a jeho sourozence.
pondělí
11. 11. 2019
730klášterníZa nemocnou maminku, s prosbou za její uzdravení.
1800farníZa živou a † rodinu Slezákovu, Geryšerovu a Šustrovu a těžce nemocnou osobu
úterý
12. 11. 2019
730farní
1800klášterníNa úmysl dárce.
středa
13. 11. 2019
730klášterníZa * a † rodinu a duše v očistci.
1800farníZa dvoje † rodiče
čtvrtek
14. 11. 2019
730farníZa farníky a dobrodince farnosti
1800klášterníNa úmysl dárce.
pátek
15. 11. 2019
730farníZa † Ant. Kutálka, dvoje rodiče a dar zdraví
1800klášterníZa † prarodiče Valovy a * rodinu.
sobota
16. 11. 2019
730farníPoděkování P. Bohu a P. Marii za dožitá léta s prosbou o požehnání do dalších let
1800klášterníZa † rodiče Ohnoutkovy, Snopkovy a Blahovy s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu.
neděle
17. 11. 2019
700klášterníNa úmysl dárce.
830farníZa živou a † rodinu Uherkovu a Maňáskovu
1000farníZa † rodiče Batůškovy a živou rodinu
1030JarošovZa † Ludmilu Hrubošovu, živou a † rodinu Žajdlíkovu, Melichárkovu a Šimčíkovu
1500Mařatice
1800klášterníZa uzdravení pro Adelu Cvekovou.