Pořad bohoslužeb

20. srpna 2017

27. srpna 2017


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
20. 8. 2017
700klášterníZa † tatínka a živou rodinu.
830farníZa + Jaroslava Kuželu a živou i ++ rodinu Kuželovu a Bařinovu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030MařaticeKaple sv. Rocha - Na úmysl dárce
1030JarošovNa poděkování za 50 let společného života a za živou rodinu
1800klášterníZa † Gabrielu Krížovu.
pondělí
21. 8. 2017
730klášterníZa † Jaroslava Sovu, vnuka a rodiče z obou stran.
1800farníZa + Aloise a Marii Machaníčkovy a rodiče z obou stran
úterý
22. 8. 2017
730farníZa rodinu Chmelařovu a Vítkovu
1800klášterníNa úmysl dárce.
středa
23. 8. 2017
730klášterníNa úmysl dárce a duše v očistci.
1800farníZa + rodinu Rybnikářovu, Nožičkovu a nemocného bratra Antonína
čtvrtek
24. 8. 2017
730farníZa + syna, snachu, manžela a rodiče Palčíkovy
1800klášterníZa † Janu.
pátek
25. 8. 2017
730farníZa dar víry
1800klášterníZa † manžela, syna a živou rodinu.
sobota
26. 8. 2017
730farníZa rodinu Zábranských
1800klášterníZa † rodiče Adamákovy a Matysovy a živou a † rodinu z obou stran.
neděle
27. 8. 2017
700klášterníZa dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci.
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníNa poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o daší pomoc
1030JarošovZa ++ rodiče Němečkovy, bratra Františka, duše v očistci a živou rodinu
1445MařaticeZa + Zdeňku Vlachynskou
1800klášterníZa † rodiče a živou rodinu.