Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farnosti Uherské Hradiště

vloženo 15. listopadu 2018

Příprava na svátost křtu a na svátost biřmování

Milí přátelé, drazí farníci,

O. Jan Turko započal v r. 2015 přípravu velké skupiny mladých na sv. biřmování. Na začátku svého působení v Uherském Hradišti v roce 2017 jsem mohl dokončit přípravu 24 mladých lidí, kteří přijali dary Ducha svatého ve sv. biřmování.
Nyní se obracím na vás, dospělé křesťany, kteří jste třeba jen pokřtěni nebo jste byli i u sv. přijímání, ale k dovršení křesťanské dospělosti vám chybí svátost biřmování. Možná žijete v manželství nebo v partnerském vztahu neoddáni nebo jste i svobodní. Možná jste i někteří nepokřtěni. A právě nyní se otevírá cesta pro vás: nabízím Vám přípravu na svátost křtu a zvláště na svátost biřmování.

Tuto nabídku využijte sami pro sebe a rozhodněte se udělat něco osobního pro svůj duchovní život. Nebo předejte tuto informaci ve svém okolí a staňte se misionáři ve své rodině, v zaměstnání nebo oslovte své sousedy. Nebo o někom víte ve svém prostředí, že by rád udělal krok na své cestě víry. Přihlaste se vyplněním přihlášky a odevzdejte ji na faře nebo vhoďte do schránky u dveří fary. Přijďte do společenství, které se bude scházet dvakrát za měsíc. Jednotlivé katecheze budou také probírány ve skupinkách nebo pod vedením pozvaných hostů.

Úvodní dvě setkání budou v měsíci lednu v pondělí v 19 hodin na faře na Masarykově náměstí č. 36.                                                                      

  • 1. setkání 7. ledna 2019 (náhradní termín středa 9. 1. v 19 hodin)
  • 2. setkání 21. ledna 2019 (náhradní termín středa 23. 1. v 19 hodin)


Na společnou cestu s vámi se těší P. Josef Říha a ostatní lektoři.

vloženo 15. listopadu 2018

Pouť na Turzovku

V sobotu 8. prosince 2018 na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvního hříchu, děkanát Uherské Hradiště pořádá poutní zájezd na Turzovku za posvěcení našich rodin.

Podrobne informace zde.

vloženo 12. listopadu 2018

11. listopadu 2018 - 32. neděle v mezidobí

Nedělní oznamy najdete zde

vloženo 25. března 2018

Časopis Xaver

Poslední číslo časopisu najdete zde.

Starší čísla jsou k dispozici v archivu (odkaz v levém sloupci).

vloženo 25. července 2017

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

PDF verze | na web budete přesmerováni po kliknutí na obrázek

vloženo 22. ledna 2017

Poutě a zájezdy

každá první neděle v měsíci - pěší pouť na Velehrad. 12:30 od kostela, případně 13:20 za tratí ve St.Městě

vloženo 21. ledna 2017

Pastorační plán farnosti

Pastorační plán farnosti zde